Uutiset

Kuljetuskalusto

Suomen Ammattiliikenne ry

Suomeen on perustettu uusi kuljetusyrittäjien edunvalvonta- ja palveluyhdistys. Suomen Ammattiliikenne ry on yhdistys, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista palvelua kotimaisille kuljetusyrityksille uudella tavalla.

Suomen Ammattiliikenne ry:llä on käytössä laaja joukko logistiikka-alan kokeneita asiantuntijoita. Kevyt hallinto ja tehokas toimisto mahdollistavat, että yrittäjät saavat kohtuullisella jäsenmaksulla käyttöönsä laadukasta ja monipuolista asiantuntijapalvelua ja tiedotusta.

Yhdistyksen tarkoituksena on huolehtia tavaran tiekuljetuksia suorittavien kuljetusliikkeiden ammatillisista eduista ja siten edistää kuljetusalan myönteisen taloudellisen kehityksen yleisiä edellytyksiä. Yhdistys huolehtii erityisesti vaarallisten aineiden tiekuljetuslogistiikassa palvelevien yritysten edunvalvonnasta ja ammattitaidosta.

Uuden yhdistyksen tarkoituksena on antaa jäsenyrityksille koulutusta, neuvontaa ja neuvotteluapua sekä vaikuttaa kuljetusalan keskeisiin sidosryhmiin siten, että alalla toimivien kuljetusyrittäjien edut otetaan valtakunnallisessa päätöksenteossa huomioon sekä yhteiskunnallisella että yrityskohtaisella tasolla.

Suomen ammattiliikenne ry antaa lausuntoja, toimii asiantuntijana ja tekee aloitteita alaa koskevissa asioissa kehittääkseen jäsenyritystensä ammatillisia ja yrittämiseen liittyviä valmiuksia. Tiedotuspalveluksessaan yhdistys pitää huolta siitä, että jäsenistö saa tietoa logistiikka-alan ajankohtaisista asioista Suomessa ja sen lähialueilla, ja että tarpeellinen tieto alasta välittyy myös ulkopuolisille.

Suomen ammattiliikenne ry:n asiamiehen Robert Nymanin mukaan ensimmäiset viikot ovat osoittaneet, että yhdistys on perustettu tarpeeseen. ”Kiinnostusta yhdistystämme kohtaan on ollut runsaasti. Olemme saaneet sekä varsinaisia jäseniä että yhteistyöjäseniä ilahduttavan paljon”, kertoo Nyman.

Lue seuraavaksi