Uutiset

Kuljetuskalusto

SKAL toivoo panostuksia tiestön ja kilpailukyvyn hyväksi

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry muistuttaa, että hyväkuntoinen tieverkko luo kilpailukykyä. Hallitusneuvotteluiden alla SKAL nostaa tiemäärärahojen ohella esiin polttoaineveron palautusjärjestelmän ja tienkäyttömaksut. Edellisellä alennetaan logistiikkakustannuksia ja jälkimmäisellä saadaan myös ulkomainen ammattiliikenne osallistumaan tieverkon ylläpidon kustannuksiin.

Suomi hakee kasvua muun muassa biotaloudesta, mikä edellyttää vahvaa infrastruktuuria myös valtaväylien ulkopuolella. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas lisää kuitupuun käyttöä Suomessa arviolta 10 prosenttia vuodessa ja tehtaan vuotuinen 6,5 miljoonan kuutiometrin raaka-ainetarve tarkoittaa noin 100 000 pöllikuormaa vuodessa. Investointi on piristysruiske Suomen viennille sekä kuljetusyrityksille ja valaa uskoa siihen, että vahva teollinen osaamisemme vetää vientimme kasvuun. Logistiikka saadaan toimimaan, kunhan kuljetusreittejä huolletaan pitkäjänteisesti isoja kuormia ajatellen.

Kuljetuskaluston toissavuotinen massamuutos loi odotuksia kasvavalle kuljetusten kysynnälle ja kannattavuudelle. Suurin osa yrittäjistä, joiden suoritteeseen asetusmuutos soveltui, nosti kalustonsa kapasiteettia. Vastinetta investoinneille odotetaan edelleen monin paikoin. Tiestön pullonkauloista on ollut riesaa kuljetusyrityksille, ja katseet kohdistuvat uuteen hallitukseen. Hallitusohjelma tulee laatia kilpailukykytavoitteet edellä.

Tiestö on saatava kuntoon, ja polttoaineveron palautusjärjestelmä sekä tiemaksut pikaisesti käyttöön.

SKAL:n kolme tavoitetta hallitusohjelmaan

1. Tiestöön liittyvät tavoitteet

  • Osoitetaan liikenneverkon korjausvelan poistoon lisärahoitusta 300 miljoonaa euroa vuodessa painottaen perustienpidon osuutta ja kohdentaen rahoitusta muun muassa painorajoitettujen siltojen korjaamiseen.

2. Verotukseen liittyvät tavoitteet

  • Otetaan käyttöön kuorma-autoille polttoaineveron palautusjärjestelmä alentamaan Suomen logistisia kustannuksia 60 miljoonalla eurolla vuodessa.
  • Otetaan käyttöön aikaperusteinen tiemaksu, jolla saatetaan myös ulkomainen raskas liikenne maksamaan tiestömme käytöstä. Jotta suomalaisten kuljetusyritysten kustannukset eivät tämän johdosta nouse, tienkäyttömaksu kompensoidaan polttoaineveron palautusjärjestelmän avulla.

Lue seuraavaksi