Uutiset

Kuljetuskalusto

SKAL on Suomen Yrittäjien vuoden 2014 toimialajärjestö

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on Suomen Yrittäjien vuoden 2014 toimialajärjestö. Tunnustuksen vastaanotti SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola Suomen Yrittäjien seminaarissa 1. helmikuuta. Suomen Yrittäjät perusteli palkintoa sillä, että poliitikot ja viranomaiset arvostavat ja kuuntelevat SKAL:ia. Lisäksi Yrittäjät arvostaa SKAL:n strategiaa ja toimialan kehittämistyötä.

”Meillä ja Yrittäjillä on pitkät perinteet yhteen hiileen puhaltamisessa”, kiteyttää Teppo Mikkola. SKAL on ollut Suomen Yrittäjien jäsenyhdistys vuodesta 1959 ja kuuluu sen suurimpiin toimialajärjestöihin. Heti liittymisestään alkaen SKAL on ollut edustettuna Suomen Yrittäjien hallituksessa, työvaliokunnassa ja muissa toimielimissä sekä valtakunnallisella että aluetasolla. SKAL ja Suomen Yrittäjät tekevät tiivistä edunvalvontayhteistyötä liikenteeseen, logistiikkaan ja yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä Suomessa ja Euroopan Unionissa. SKAL on hoitanut Suomen Yrittäjien EU-edunvalvontaa Brysselissä vuodesta 2013 alkaen.

SKAL:n ja Suomen Yrittäjien yhteiset edunvalvonnan painopisteet liittyvät erityisesti pk-yrittämisen kannustimiin, kuten veroratkaisuihin. Suomen Yrittäjät on tukenut muun muassa SKAL:n ajamaa polttoaineveron palautusjärjestelmää logistista kilpailukykyä parantavana mekanismina. Ennen valintaansa SKAL:n puheenjohtajaksi Teppo Mikkola toimi Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana vuosina 2010–2012. Mikkolan mukaan yhteistyö on aina ollut saumatonta: ”Tulemme aina olemaan skallilaisia ja Suomen Yrittäjiä. Olen palkinnosta todella hyvilläni. Pidän sitä tunnustuksena myös yleisemmin yrittäjyyden hyväksi tekemästämme työstä.”

Lue seuraavaksi