Uutiset

Kuljetuskalusto

Sisu Auto kokonaan Timo Korhosen omistukseen

Sisu Auto saa uuden isännän toimitusjohtaja Timo Korhosen hankittua itselleen konsernin koko osakekannan. Omistusjärjestelyn kerrotaan tapahtuneen suunnitellusti ja sen kerrotaan johtuvan Olof Eleniuksen siirtymisestä eläkkeelle. Sisu Autoa hallitsevan Suomen Erikoisajoneuvot Oy:n osakkaana aiemmin 50 prosentin osuudella ollut toimitusjohtaja Timo Korhonen on lunastanut Olof ja Maija Eleniuksen yhtiön omistusosuudet (yhteensä 50 %) 16.8. julkistetulla kaupalla ja siten saanut haltuunsa konsernin koko osakekannan. Panostuspäätöstään Korhonen perustelee vahvalla uskollaan suomalaisen kuljetusvälineteollisuuden tulevaisuuteen ja haluunsa edistää alan huippuosaamista Suomessa. Tavoitteena on luoda tältä pohjalta kasvavaa vientiliiketoimintaa.

Sisu Auton toimitusjohtajana vuodesta 2007 toiminut Olof Elenius (62) sanoo nyt tapahtuneen omistusjärjestelyn toteutuneen suunnitellusti. ”Toimivan johdon ottaessa yrityksen haltuunsa vuonna 2010 loimme yritykselle kasvot. Omistajien päätoiminen työskentely yrityksessä lujittaa keskinäistä luottamusta oman henkilöstön ja yrityksen sidosryhmien välillä. Sisu Autolla on käynnissä pitkäkestoinen, raskasta työtä vaativa uuden strategian toteutusvaihe, ja aikoinaan tekemäni päätös siirtyä eläkkeelle viimeistään 63 vuotta täyttäessäni on nyt tapahtuneen omistusjärjestelyn taustalla”, valottaa Elenius. ”Viiden vuoden työskentelymme yrityksen johtoparina on vakuuttanut minut Timon kyvyistä ja periksi antamattomuudesta, joten uskon, että Sisu Autolla on hänen johdossaan hyvät mahdollisuudet menestyä myös tulevaisuudessa”, jatkaa Elenius.

Markkinoiden nopeat muutokset edellyttävät myös Sisu Autolta jatkuvaa kehittymistä ja uudistumista toiminnan, tuotteiden sekä koko palvelukonseptin osalta. ”ICT-aloille syntyvien uusien yritysten uskotaan lieventävän teknologiateollisuuden vaikeuksien aiheuttamia henkilöstövähennyksiä. Rakennemuutoksen seurauksena meillä tulee kuitenkin olemaan runsain joukoin työttömiä kone- ja metallituoteteollisuuden ammattilaisia, jollei ala itse pysty uudistumisellaan tätä kehitystä hidastamaan”, sanoo Korhonen. ”Sisu Auton suurin vahvuus on sen kyvykäs, palvelualtis ja taistelemaan tottunut henkilöstö, jonka voimin voimme luoda nykyisten kuorma- ja sotilasajoneuvotuotteiden pohjalta uutta, kannattavaa liiketoimintaa. Suomalaisen kuljetusyrittäjän poikkeuksellisen haastavat tarpeet kehittävät tuotteitamme ja toimintaamme myös tulevaisuudessa.

Suomessa tapahtuva Sisu kuorma-autojen tuotekehitys ja valmistus ovat jatkossakin keskeinen osa yrityksemme liiketoimintaa. Sen rinnalle pyrimme kehittämään vientitoiminnan vaatimia erikoisjärjestelyjä muun muassa paikallisen tuotantosisällön osalta sekä tuottamaan ajoneuvoteknologiaan liittyviä konsultointipalveluja muun muassa kehittyvien maiden markkinoilla toimiville ajoneuvovalmistajille. Tiiviitä keskusteluja näiden tiimoilta on käyty jo pidemmän aikaa”, valottaa Korhonen, jonka mukaan vientitoiminnan laajentaminen edellyttää kuitenkin vahvaa asemaa kotimaan markkinoilla. ”Uuden Sisu Polar -siviilimallistomme menestystä on jarruttanut edelleen jatkuva vaikea kotimaan markkinatilanne sekä raskaita ajoneuvoja koskevan mitta- ja massauudistuksen toteutusvaikeudet”, harmittelee Korhonen.

Toisaalta toimitusjohtaja muistuttaa, että kilpailijoita nopeamman toimitusprosessin ansioista Sisu Auto pystyy tarjoamaan vielä syksyn kuluessa nykymalliston mukaisia asiakaskohtaisesti räätälöitäviä autoja ennen ensi vuoden alusta voimaan tulevia Euro 6 -päästömääräyksiä. ”Meneillään olevilla Puolustusvoimien ajoneuvohankinnoilla on tässä muutosvaiheessa suuri merkitys toiminnallemme. Toivottavaa siten on, että nämä hankinnat kohdistuvat kotimaisen kuljetusvälineteollisuuden tuottamiin, asiakasvaatimukset hyvin täyttäviin, kotimaista työllisyyttä tukeviin tuotteisiin”, sanoo Korhonen.

Vuonna 2012 Sisu Auton liikevaihto oli 23 Meur ja yhtiö on tehnyt kolmena viime vuotena voitollisen tuloksen. Toteutetut investoinnit tuotannon ja kotimaan myynnin haltuunottoon kasvattavat kuluvan vuoden liikevaihtoa, mutta rasittavat lyhyellä tähtäimellä yhtiön tulosta. Nyt toteutunut omistusjärjestely on rahoitettu Korhosen aiemman yritystoiminnan tuloksilla sekä henkilökohtaisella rahoituksella.

Timo Korhonen, (55), pitkän linjan koneenrakentaja, teknologiajohtaja ja yrittäjä

Timo Korhonen siirtyi Sisu Auton palvelukseen tutkimusinsinööriksi vuonna 1988. Testauspäällikön ja Sisu Racing -kilpatallin päällikön tehtävät johtivat hänet Sisu Auton tuotekehitysjohtajaksi ja Sisu-konsernin moottoristrategiksi. Vuonna 1996 Korhonen siirtyi Wärtsilä Diesel Teknologian palvelukseen tuoteryhmän päälliköksi. Yrittäjänä Korhonen on toiminut vuodesta 1997 lähtien DRT Diesel Engineering Oy:n puitteissa. Vuonna 2006 Korhonen palasi Sisulle projektijohtajaksi oman yrityksensä toimesta. Sisu Auton tuotekehitysjohtajaksi hänet nimitettiin 2007, varatoimitusjohtajaksi 2009 ja toimitusjohtajaksi yrityksen siirtyessä johdon omistukseen 2010. Hallituksen puheenjohtajana hän on toiminut keväästä 2013 saakka.

Lue seuraavaksi