Uutiset

Kuljetuskalusto

Sähköajoneuvojen latausratkaisu ammattiliikenteelle


Artikkelikuva: Copyright Scania, photo: Dan Boman


Sähköinen raskas liikenne on kasvava trendi maailmanlaajuisesti, kun pyritään vähentämään liikenteen päästöjä. Yksi merkittävä haaste sähköisen raskaan liikenteen yleistymisessä on sen latausinfrastruktuurin kehittäminen.

Ammattiliikenteen sähköistyminen on nopeinta julkisessa liikenteessä, mutta akkukokojen kasvu ja toisaalta polttoainekustannusten nousu vauhdittavat siirtymää myös raskaan liikenteen puolella. Etenkin kaupunkien keskustoissa päästöttömät ja hiljaiset sähköajoneuvot pääsevät oikeuksiinsa.

Raskas kalusto edellyttää tehokasta latausinfrastruktuuria sijoitettuna logistisesti keskeisiin sijainteihin. Sähköajoneuvojen yleistyminen tuo väkisinkin uusia kulmia ammattiliikenteen suunnitteluun. Julkiset latausasemat sijoitetaan yleensä liikenteen solmukohtiin, kuten satamiin, terminaaleihin, rekkaparkkeihin ja huoltoasemille. Yksityiset latausasemat taas ovat yleensä yritysten tai kuljetusliikkeiden omistuksessa ja ne sijoitetaan yleensä heidän toimitilojensa yhteyteen.

Askeleita kohti sähköistä tieliikennettä otetaan jatkuvasti, mutta tämänhetkinen latausverkosto ei palvele raskaan liikenteen tarpeita. Verkoston kehittäminen vaatii investointeja erityisesti yksityisiltä yrityksiltä.

Projekti kartoituksella käyntiin ja CaaS-mallin avulla maaliin
”Latausratkaisun suunnittelu aloitetaan aina kartoituksella, jossa huomioidaan reitit ja latauspaikat: mitä, missä ja milloin. Kartoitustiedon avulla nähdään yrityksen tilanne tänään, mutta yhtä olennaista on ottaa huomioon lähitulevaisuuden mahdollisuudet ja vaatimukset”, kerrotaan Plugit Finlandista, joka on yksi johtavista raskaan ammattiliikenteen sähköistäjistä Suomessa.

Käyttövoimana sähkö on erinomainen, koska sen käyttöä voidaan optimoida. Esimerkkinä mainittakoon halvemman yösähkön käyttäminen. Yön aikana lataaminen on järkevää; ladataan kalusto halvemmalla tulevaan päivään osana reiteille optimoitua kokonaisuutta.
Optimoimalla käyttövoimaa voidaan saavuttaa suoria säästöjä, mutta järeän latauskaluston investoinnin tuoton parantamiseksi tarvittiin jotain uutta.

”Plugit mahdollistaa asiakkailleen latauksen hankkimisen puhtaasti palveluna Charging as a Service (CaaS) -konseptilla, jossa Plugit vastaa koko latausjärjestelmän toteuttamisesta avaimet käteen -periaatteella. Asiakas voi halutessaan valita joko kuukausimaksullisen palvelumallin tai vaihtoehtoisesti latauslaitteiden käyttöasteeseen perustuvan mallin.”

Ajoneuvoja on ja kokemusta lataamisesta löytyy
Sähköistetyn kaluston lataus tulisi suunnitella ajoissa ja mukauttaa se palvelemaan bisnestä parhaalla mahdollisella tavalla. Latausratkaisuun ei kannata suhtautua ylimääräisenä kustannuseränä, joka pyritään hoitamaan mahdollisimman halvalla, sillä pahimmassa tapauksessa yritystoiminnan kanssa huonosti yhteensopivat latausratkaisut laajenevat koskemaan koko bisnestä, kun kalusto ei liiku.

Raskaiden ajoneuvojen valmistajat kuten Volvo, Scania ja Mercedes-Benz ovat julkaisseet kilvan uusia sähköisiä malleja. Latausratkaisun suunnittelu olisi hyvä aloittaa samalla kun ajoneuvokalustoa valitaan. Kun latausratkaisun suunnittelussa voidaan alusta lähtien ottaa huomioon kalusto, reitit ja kuormat, lopputuloksena on optimoitu latausratkaisu.

Raskaan kaluston latausratkaisuissa on paljon huomioitavaa, eli käytännössä jokainen latauskonsepti pitää räätälöidä ajoneuvokaluston, käyttöympäristön sekä ajoreittien mukaan. Kuskin työergonomia latauslaitteella, esteetön operointi sekä suuret sähkövirrat ovat niin ikään huomioon otettavia seikkoja.
”Paras lopputulos saavutetaan, kun samaan suunnittelupöytään saadaan asiakas, ajoneuvovalmistaja ja latausratkaisun toimittaja. Plugitin toimittamia linja-autojen latausratkaisuja suunniteltaessa tämä kolmikantamalli alkaa olla jo vakiintunut käytäntö”, Plugit Finlandista kerrotaan.

Sähköisen kuljettamisen pioneerit
Vuoden 2023 Helmikuussa Ahola Transport ajoi historiallisesti ensimmäisen kansainvälisen rajan ylittävän sähkökuorma-auto kuljetuksen ja otti myös käyttöön ensimmäisen sähkökuorma-autonsa, Scania 25P BEV:n. Se ajaa reittiä Scanian Södertäljen tehtaan ja Aholan Nykvarnin toimipisteen välillä Ruotsissa. CaaS-mallilla toteutettu latausratkaisu tarjoaa tehoa 360 kW ja on suunniteltu yksinomaan raskaalle kalustolle.

Storemen Logistics otti maaliskuussa 2023 käyttöön Volvo Trucksin toimittaman Suomen ensimmäisen raskaan sarjatuotantovalmisteisen täyssähkökuorma-auton. Plugit toimitti hyvissä ajoin reitin mukaan valitun latausratkaisun Tuusulan toimipaikkaan osaksi mielenkiintoista kokonaisuutta, jossa tuotetaan aurinkopaneeleilla energiaa omaan välivarastoon. Itse tuotettua energiaa voidaan käyttää yhtä lailla kiinteistön kuin sähköisten kuorma-autojen käyttöön.

Kuva: Copyright Plugit ja Storemen Logistics

Lue seuraavaksi