Uutiset

Kuljetuskalusto

Raskaspari panostaa tulevaisuuteen

Kaasuautojen tankkausasemaverkoston laajentuessa myös kaasukäyttöisten kuorma-autojen kysyntä kasvaa. Volvolla on nyt tarjolla laaja valikoima kaasukäyttöisiä kuorma-autoja ja ensimmäiset ovat alkaneet jo liikennöidä Raskaspari oy:n toimialueella.

”Asiakkaamme on aloittanut liikennöinnin Kouvolassa kahdella maakaasukäyttöisellä Volvo FE CNG 6X2R jätepakkaajalla ja kesän aikana saadaan Kotkaankin yksi vastaava auto liikenteeseen. Lisäksi kiinnostusta on ollut muidenkin asiakkaiden piirissä, joten autoja on varmasti tulossa lähiaikoina lisää”, kertoo Raskasparin Kouvolan korjaamon huoltopäällikkö Petri Olander.

Kaasuautokorjaamo kannattaa suunnitella huolella ennakkoon

”Me Raskasparilla haluamme tehdä asiat aina alusta loppuun hyvin. Niinpä korjaamoiden varusteluun kaasuautoja silmällä pitäen perehdyttiin kunnolla”, sanoo Raskaspari oy:n toimitusjohtaja Kalle Salonen. Projektiin valittiin asiantuntijaksi alalta runsaan kokemuksen omaava Turun Seudun Yrityssuojelun Hannu Taskinen.

”Hannun kanssa yhdessä suunniteltiin korjaamokiinteistöön tarvittavat muutostyöt, jotka sitten hyväksytettiin paikallisilla pelastusviranomaisilla ennen toimeen ryhtymistä”, Salonen jatkaa.

”Tarvittavat kiinteistön muutostyöt riippuvat paljolti kiinteistön nykyisestä varustuksesta”, kertoo Hannu Taskinen. Kaikki korjaamopaikat, joilla korjataan kaasuautoja, on varustettava kaasuhälyttimillä.

Sensorexin toimittama kaasuvalvontakeskus kerää tiedon katon tuntumaan asennetuilta kaasuantureilta. Vuodon sattuessa se suorittaa korjaamolle hälytyksen sekä kytkee katolla olevan Atex-luokitellun huippuimurin toimintaan.

Raskasparilla päädyttiin yhteistyöhön Sensorexin kanssa, joka suunnitteli neljän korjauspaikan yläpuolelle kaasuhälyttimet jotka on kytketty hälytyskeskukseen. Mikäli syntyisi kaasuvuoto, antaa hälytyskeskus voimakkaan hälytysäänen ja samalla se kytkee katolla sijaitsevan huippuimurin päälle, jolloin vuotanut kaasu poistuu katon kautta ulkoilmaan. Kiinteistössä aiemmin ollut huippuimuri jouduttiin vaihtamaan uuteen ATEX-luokiteltuun eli räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi hyväksyttyyn.

Raskasparin Kotkan kiinteistö, jossa on jo moderni kiinteistötekniikka ja automaattiset savunpoistoluukut, tullaan varustamaan vastaavasti, mutta siellä huippuimurin sijaan kaasuhälyttimet aukaisevat savunpoistoluukut.

Kouvolan korjaamolla vaadittava kohdepoisto toteutettiin vaihtamalla nykyinen pakokaasuimuri ATEX-luokiteltuun, jolloin päästiin aika pienillä kustannuksilla, kun voitiin käyttää olemassa olevia putkistoja.

”Asennusten lisäksi päivitettiin ATEX-asiakirjat ja pelastussuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta ja asiasta tehtiin ilmoitus viranomaisille,” kertoo Olander.

”Nyt Raskasparin Kouvolan korjaamo on valmis ottamaan vastaan kaasuautoja. Seuraavaksi vastaava korjaamokiinteistön päivitys tehdään kesän aikana Kotkan korjaamolle ja siitä sitten jatketaan sitä mukaa, kun paikkakunnilla alkaa liikennöidä kaasuautoja”, kertoo Raskasparin toimitusjohtaja Kalle Salonen.

Uusi tekniikka vaatii aina panostamista myös henkilökuntaan

Remeo oy on aloittanut jätteiden keräilyn Kouvolassa kahdella maakaasukäyttöisellä Volvo FE CNG 6X2R jätepakkaajalla ja kesän aikana saadaan Kotkaankin yksi vastaava auto liikenteeseen.

Tällä hetkellä Volvolla on käytössä kahta tekniikkaa kaasuautoissa. Alussa mainitut jäteautot on varustettu moottoreilla, joissa on perinteiseen ottomoottoritekniikkaan perustuva maakaasukäyttö. Näille autoille järjestettiin Volvon toimesta huoltokoulutus Raskasparin Kouvolan korjaamolla, jonne oli kutsuttu mukaan henkilökuntaa myös muilta korjaamoilta.

Kaasuautoja käyttämällä pienennät polttoainekustannuksia

Uusinta uutta ovat nesteytettyä maakaasua (LNG) käyttävät autot, joiden toimintasäde on huomattavasti pidempi ja jotka näin ollen sopivat erinomaisesti myös kaukokuljetuksiin. Sekä Kouvolan että Kotkan korjaamoilta ovat ensimmäiset mekaanikot jo käyneet Volvolla Göteborgissa Volvo FH LNG ja FM LNG -autojen huolto- ja turvallisuuskoulutuksessa. LNG-tankkausasemaverkoston kehittyessä LNG-autot tulevat olemaan erittäin mielenkiintoinen vaihtoehto.

”Polttoaineen hinta on huomattavasti dieseliä edullisempi ja pitkällä tähtäimellä kaasua käyttämällä tullaan saamaan huomattavia polttoainesäästöjä, sen lisäksi, että päästöt putoavat”, kertoo Salonen.

Muuttunut tekniikkaa edellyttää tietysti myös investointia työkaluihin ja testereihin

Tästä logosta tunnistat Volvon, joka käyttää paineistettua kaasua (CNG) polttoaineena. Nesteytettyä kaasua käyttävässä autossa merkissä ovat kirjaimet LNG.

Uusia autoja varten on hankittu oma moottoritesteri sekä vuodonilmaisimet, jotka toimivat sekä CNG- että LNG-kaasuille. Kaasukäyttöisten autojen huoltoon erikoistuneille mekaanikoilla on taskussaan henkilökohtainen vuodonilmaisin,  joka hälyttää, mikäli se havaitsee ympäröivässä ilmassa kaasua. Lisäksi tarvitaan vielä lukuisa määrä uusia erikoityökaluja.

Suosiotaan kasvattava liikennepolttoaine

Nesteytetty maakaasu sekä nesteytetty biokaasu ovat vahvasti tulossa markkinoille. Näitä käyttävien kaasuautojen markkinat ovat eri puolilla Eurooppaa hyvin erikokoiset riippuen siitä miten tankkausasemaverkostoon on panostettu. Suomessa Gasum on nyt panostanut aktiivisesti verkoston kehittämiseen ja uusia asemia on tulossa. Kaasun kiinnostavuudesta kertoo myös Haminan Energian halukkuus investoida satamaan rakennettavaan uuteen LNG-terminaaliin. Myös Raumalle, Tornioon ja Raaheen on tulossa terminaalit ja Turussakin pohditaan uudelleen hankkeen mielekkyyttä.

Missä tankata?

Paineistetun maakaasun (CNG) jakeluverkko on Etelä-Suomessa jo melko kattava.

Gasum oy:llä on nesteytetyn maakaasun LNG tankkausasemat raskaalle kalustolle tällä hetkellä valmiina Vuosaaressa, Vantaalla, Turussa ja Jyväskylässä. Suunnitelmien mukaan tankkausasema on tulossa tänä vuonna Ouluun, Seinäjoelle, Kuopioon, Lahteen ja Haminan LNG-terminaalin yhteyteen sen valmistuttua.

Mistä kaasussa oikein on kyse?

Liikennekäyttöön tarkoitettu kaasu on pääasiassa metaania (CH4). Paineistettuna siitä käytetään nimitystä CNG (compressed natural gas), nesteytettynä LNG (liquefied natural gas). Metaania saadaan pumppaamalla maaperästä, jolloin puhutaan maakaasusta. Metaania voidaan tuottaa tuottaa myös eloperäisestä jätteestä, jolloin kyse on biokaasusta. Kemialliselta koostumukseltaan ne eivät eroa toisistaan.

Metaani on erittäin helposti syttyvä kaasu ja se on merkittävä kasvihuonekaasu. Syttyäkseen se vaatii noin 15 prosenttisen kaasu-ilma seoksen. Metaani syrjäyttää huoneilmasta hapen, mutta sitä ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi.

Korjaamolla täytyy kaasun syttymisherkkyys ottaa huomioon. Työn alla olevalle autolle on tehtävä vuototarkastus ja LNG-autojen polttoainesäiliön huohotinputkeen on liitettävä pakokaasuimuri. Lisäksi tiloissa liikkuville henkilöille on tehtävä tiedoksi, että työn alla on kaasukäyttöinen auto.

Lue seuraavaksi