Uutiset

Kuljetuskalusto

Raskas liikenne haastaa yksityistiet

Yksityisteillä on lähes aina ollut puukuljetuksia.

Teiden ja erityisesti yksityisteiden heikkenevä kunto alkaa olla rajoittavana tekijänä haja-asutusalueiden elinkeinotoiminnalle. Erityisesti se näkyy raskaan liikenteen vaikeuksissa, mutta myös matkailuelinkeinotoiminnassa, sanoo Suomen Tieyhdistys.

”Yksityisteillä on lähes aina ollut puukuljetuksia. Nyt näiden pienten teiden liikennettä ja siinä muutosta kuvaa se, että ylisuuria tai -raskaita erikoiskuljetuksiakin on vuosittain jo useita satoja. Yhteiskunta ja elinkeinoelämä toden teolla haastavat pienet tiet ja niiden vastuunkantajat”, sanoo Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Jaakko Rahja.

Tyypillisiä erikoiskuljetuksia ovat koneiden, elementtien, rakennusten, nostureiden yms. kuljetukset. Erikoiskuljetukset tulevat kyseeseen, kun esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tms. jakaa useampiin kuljetuksiin.

Lähtökohtaisesti tien on kestettävä sellainen liikenne, joka osakaskiinteistöille suuntautuu. Erikoiskuljetukset ovat tietysti oma lukunsa. Mutta jos tien varrella osakkaana on esimerkiksi maitotila, on maitoautolla tilalle normaalitilanteessa päästävä.

”Mikäli näin ei enää luonnistu, on tiekunnan vastuulla ryhtyä tien parantamistoimiin. Tien kunnostamista jarruttavat suurehkot kustannukset”, kuvaa hankalaa tilannetta Jaakko Rahja. ”Yhä useammin alkaa olla niin, että jäte- ja öljyautot eivät suostu ajamaan tielle, jos kuljettaja havaitsee tien olevan huonossa kunnossa. Yhtiön mainetta ei haluta tärvellä tien tai ajoneuvon rikkoutumisilla.”

Tieyhdistys muistuttaa, että tiekuntien kannattaa myös raskaan liikenteen tarpeiden osalta hahmottaa juridiset vastuunsa ja omat mahdollisuutensa tienpidossa. Muun muassa tämän takia helmi-maaliskuussa järjestetään eri puolilla maata yksityistiepäiviä, joissa esillä ovat mm. valtion rahoitusmahdollisuudet tienpitoon.

Lue seuraavaksi