Uutiset

Kuljetuskalusto

Puulastuja liukkaudentorjuntaan

Liikennevirasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kokeilevat uutta liukkauden torjunta menetelmää kevyen liikenteen väylällä Oulussa maantie 847 välillä Kiviniemi – Äimärautio noin 3 kilometrin matkalla. Kokeilussa hiekka korvataan suolaliuoksessa kyllästetyillä puulastuilla. Kokeilu kestää talvikauden 2014–2015 ajan. Kokeilun toteuttaa Oulun alueurakassa toimiva urakoitsija YIT Oyj. Menetelmä on käytössä Sveitsissä La Chaux-de-Fondsin kaupungissa ja kokemukset ovat olleet positiivisia.

Kokeilussa on tavoitteena tutkia käytännössä kuinka puulastut sopivat liukkauden torjuntaan kevyen liikenteen väylillä Suomen olosuhteissa. Tutkimuskohteeksi valittiin tiejakso, jossa väylän toisella puolella käytetään perinteistä hiekoitusta ja toisella puulastuja.

Puulastujen etuja – ympäristöystävällisyys

Puulastujen etuihin kuuluvat niiden ympäristöystävällisyys, kellumiskyky ja nopea jäähän kiinnittyminen. Puulastut eivät aiheuta suuremmin pölyhaittoja, ne ovat biohajoavia ja puulastujen sisältämä suolan määrä on niin pieni, että se ei aiheuta haittaa ympäristölle.

Useasti talven aikana lämpötilan noustessa väylillä oleva lumi/jää peite sulaa ja hiekoitus hiekka uppoa siihen. Näissä tapauksissa uudelleen hiekoittaminen on tarpeellista väylän uudelleen jäätyessä. Puulastujen lisäämistarve arvioidaan olevan pienempi, koska niillä on kyky kellua muodostuneiden veden päällä. Väylän jäätyessä puulastut jäävät osin pinnalle estämään liukkautta. Puulastut ovat kooltaan 5-20 mm pitkiä ja muutaman sentin paksuisia.

Tulosten hyödyntäminen liukkauden torjunnassa

Tällä kokeilulla selvitetään, voidaanko uudella liukkauden torjunnalla parantaa käyttäjien kokemaa laatua ja saavuttaa mahdollisia kustannussäästöjä. Talvikauden jälkeen kerätään tienkäyttäjiltä ja urakoitsijalta palaute puulastujen toimivuudesta liukkauden torjunnassa.

Tuloksia hyödynnetään kevyen liikenteen väylien liukkauden torjunnan kehittämiseen ja menetelmän laajamittaiseen hyödyntämiseen liukkauden torjunnassa.

Lue seuraavaksi