Uutiset

Kuljetuskalusto

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen katsaus 2022

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen katsaus 2022

Artikkelikuva: Tienpidon ja liikenteen katsauksessa esitetään mm. kuluvan vuoden päällystystyöt ja parantamishankkeet.


Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen katsaus sisältää keskeiset tienpidon toimet sekä ELY-keskuksen järjestämään joukkoliikenteeseen liittyvät keskeiset asiat.

Kuluvana vuonna toimialueemme tiestöä päällystetään noin 200 km matkalla. Lähes kaikki päällystyskohteet sijaitsevat päätieverkolla. Korjausvelan hallinnan kannalta kestävä määrä olisi noin 600 km. Nykyisessä tilanteessa vähäliikenteisellä tieverkolla tehdään ainoastaan paikkauksia, minkä vuoksi korjausvelka kasvaa kiihtyvällä tahdilla.

Tieverkon pieniä parantamistoimia tehdään kohdennetulla rahoituksella eri puolilla toimialuetta. Parantamistoimia rahoitetaan muun muassa eduskunnan jakovararahoituksella ja Oulun seudun MAL-rahoituksella. Lähes kaikissa hankkeissa on mukana myös kuntien rahoitusta.

Toimialueella suunnitellaan merkittäviä metsä- ja energiasektorin investointeja. Nämä investoinnit merkitsevät raskaiden kuljetusten lisääntymistä tieverkolla. Kuljetukset haastavat erityisesti vähäliikenteisen päällystetyn tieverkon sekä soratieverkon, jotka muodostavat elintärkeän hiussuoniston niin raaka-ainekuljetuksille kuin tuulivoiman rakentamiselle.

Lue seuraavaksi