Uutiset

Kuljetuskalusto

Pienemmän ympäristökuormituksen vaihtolavat

Fincumet Container

Kierrätys on tärkeä osa ympäristökuormituksen vähentämistä, ja vaihtolavat oleellinen osa kierrätystä. Voiko vaihtolava itsessään olla sellainen, että se ei kuormita ympäristöä tarpeettomasti?

Kiertotalouden kuljetuksissa erilaisten vaihtolavojen käyttö on merkittävä osa logistiikkaa. Etenkin rakennustyömailla ja kierrätyspisteissä vaihtolavat ovat hyvin käyttökelpoisia lajittelun ja kuljettamisen apuvälineitä. Niiden käytöllä on edistetty ekologisuutta jo pitkään.

Myös itse väline, eli vaihtolava, voi olla aiempaa ekologisempi. Fincumet Container Oy on kehittänyt lavamalliston, joka auttaa käyttäjiä pienentämään hiilijalanjälkeä.

”Ajatuksena on, että sekä lavojen valmistaminen että käyttäminen kuormittaisivat ympäristöä entistä vähemmän”, sanoo Fincumet Container Oy:n Joonas Järvensivu.

Ekolavat

Vuonna 2018 Fincumet Container toi markkinoille ensimmäiset Ekolava-konseptin mukaiset vaihtolavat. Ekolava-konsepti koostuu sisäkkäin pakattavista lavoista, joiden avulla kuljetusyhtiöt voivat kaksin- tai jopa kolminkertaistaa yhdellä kuljetuskerralla työmaille vietävien lavojen määrän. Konseptin ydinajatus on tarjota yrityksille mahdollisuus säästää ja tehostaa logistiikkaa, sekä tehdä merkittäviä päästövähennyksiä hyödyntäen jo olemassa olevia vaihtolavoja.

Ensimmäisenä markkinoille tuotiin Hardox Ekolavapaketti, jossa kolme suurta vaihtolavaa saadaan pakattua sisäkkäin. Lavojen yhdistetty kuutiotilavuus on jopa 107 kuutiometriä. Sileälaitaisissa lavoissa ilmanvastus on pienempi kuin perinteisissä pystyvahvikkein varustetussa lavassa, millä on selkeä vaikutus polttoaineen kulutukseen.

”Hyvien kokemusten myötä laajensimme sisäkkäin käytettävien lavojen valikoimaa muihinkin malleihin. Nyt voimme auttaa kaikkia asiakkaitamme, sekä muita vaihtolavoja käyttäviä yrityksiä optimoimaan toimintaansa”, sanoo Järvensivu. ”Asiakkaat toivoivat, että jo käytössä olevia lavoja voitaisiin hyödyntää edelleen, ja Siksi Ekolavat on rakennettu nimenomaan olemassa oleviin vaihtolavoihin sopiviksi.”

Lavamiehet
Fincumet Containerin Lavamiehet eli toimitusjohtaja Joonas Järvensivu (vas.), yhteyspäällikkö Juha-Matti Löytty ja tuotepäällikkö Waltteri Kahra ovat valmiina palvelemaan.

Oma valmistus

Tämän vuoden alussa Fincumet Group, johon Fincumet Container kuuluu, osti enemmistön Pohjois-Euroopan suurimmasta vaihtolavoja ja teräsrakenteita valmistavasta Birger OÜ:sta. Oma lavatuotanto helpottaa tuotekehitystä, ja siihen Järvensivun mukaan myös panostetaan. Suuret tuotantomäärät tuovat sarjatuotannon edut hintaan ja laatuun. Silti räätälöityjen ratkaisujen toteuttaminen on arkipäivää.

”Kaikki lavamallimme on nykyisin saatavissa myös SSAB:n Hardox-teräksestä valmistettuna. Hardoxia käyttämällä lavoista saadaan kestävämpiä ja kevyempiä, jolloin sitäkin kautta ympäristökuorma vähenee”, Joonas Järvensivu kertoo.

Taimi jokaisesta lavasta

Koska vaihtolavojen elinkaaren aikaisista päästöistä valtaosa syntyy kuljetuksissa, Ekolavojen sisäkkäinen kuljetus tyhjänä ja tavanomaista pienempi ilmanvastus kuormattuna vähentävät jo sinällään ympäristön kuormittumista.

Lisäksi FIncumet Container istuttaa yhteistyössä Taimiteon kanssa yhden kuusen tai männyn taimenen jokaista myytyä lavaa kohden. Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan yksi taimi sitoo 55 vuoden aikana isoksi puuksi kasvaessaan noin 64 kilogrammaa hiiltä. Taimia on matkalla istutukseen jo tuhat.

Lue seuraavaksi