Uutiset

Kuljetuskalusto

Painorajoitetut ja matalat sillat kartalla

Liikennevirasto on julkaissut nettisivuillaan karttasovelluksen painorajoitetuista ja matalista silloista liittyen lokakuun alussa voimaan astuvaan kokonaismassauudistukseen. Kartalla on esitetty painorajoitetut sillat ja alikulkujen rajoitukset, joita voi poistua tai tulla lisää, joten Liikennevirasto suosittelee kartan säännöllistä tarkastelua.
Nyt julkaistu kartta sisältää siltatiedot kesäkuun mittausten mukaan ja karttaa päivitetään edelleen elo-syyskuussa. Painorajoitettujen siltojen osalta uusia tietoja saadaan lisättyä kartalle elokuun 2013 lopussa.

Lue seuraavaksi