Uutiset

Kuljetuskalusto

Paikallista BIG-biokaasua laajenevasta tankkausverkostosta

BIG -biokaasun tankkausasema

Vaasan, Pirkanmaan ja Etelä-Karjalan jäteyhtiöt ovat yhdessä käynnistäneet BIG-biokaasuhankkeen, jonka tarkoituksena on lisätä paikallisten biokaasutuottajien kaasutankkausverkostoa ja tankkausasemien näkyvyyttä eri puolilla Suomea. Biokaasun tankkausasemaverkoston laajentuessa, kaasuajoneuvojen käyttö tulee joustavammaksi ja helpommaksi.

BIG-biokaasuverkosto toimii markkinointibrändinä paikallisille kaasuntuottajille, ja tarkoituksena on luoda paikallisille biokaasuntuottajille yhteinen markkinointiverkosto liikennekaasulle. BIG-verkoston kautta biokaasun käytön näkyvyys lisääntyy ja uusien tankkauspisteiden myötä kaasuajoneuvojen käyttö mahdollistuu laajemmin Suomessa.

Vaasa on toiminut pioneerina paikallisen biokaasun tuottajana

Vaasan seudulla toimiva jäteyhtiö Stormossen on toiminut biokaasuhankkeen pioneerina Suomessa. Stormossen oli Suomen ensimmäisten kunnallisten jäteyhtiöiden joukossa, jotka alkoivat jakaa jätteistä tuotettua biokaasua liikennepolttoaineeksi. Vuonna 2020 vaasalaiset ottivat yhteyttä Pirkanmaan Jätehuoltoon, ja keskusteluiden tuloksena päätettiin biokaasun yhteismarkkinoinnista liikennepolttoaineena. Syntyi BIG-biokaasuhanke, jonka tarkoituksena on luoda markkinointiyhteistyön kautta lisää näkyvyyttä biokaasulle liikennepolttoaineena Suomessa.

”Tavoitteenamme on, että kaikki biokaasun tuottajat voisivat hyötyä yhteisestä brändistä. Markkinointiyhteistyöhön liittyminen on ilmaista ja kaikki paikalliset ja yksityiset biokaasun tuottajat ovat tervetulleita”, kertoo Stormossenin talouspäällikkö Håkan Hagberg, joka on toiminut yhtenä BIG-yhteistyön puuhamiehenä. ”Näkyvä BIG-brändi auttaa asiakkaita huomaamaan kaasutankkausaseman ja yhtenäinen ulkoasu tulee tutuksi kaasuautoilijoille ympäri Suomea”, lisää Håkan Hagberg.

Vaasassa biokaasun käyttö on jo arkipäivää

Vaasassa biokaasua tankataan jo tottuneesti. Stormossen aloitti biokaasun jakelun liikennepolttoaineeksi vuonna 2017 ja silloin myös Vaasan kaupungin paikallisliikenteessä aloitti 12 uutta Scanian kaasulinja-autoa. ”Biokaasu on meille jo ihan normaali juttu. Kuukausittain kahdella liikenneasemallamme on jo yli 1 000 tankkausta ja kaupungille on tulossa lisää uusia kaasulinja-autoja” kertoo Stormossenin toimitusjohtaja Aimo Latvala.

Jäteauto kaasutankkausksessa
Vaasan seudulla biokaasun käyttö on arkipäivää.

Pirkanmaa ja Etelä-Karjala jo mukana BIG-verkostossa

Pirkanmaan Jätehuollon uusi biokaasulaitos on valmistumassa Nokian Koukkujärvelle loppukesästä 2021. Tuotettavaa biokaasua jaetaan myös liikennekaasuksi BIG tankkausasemalla, joka avautuu Nokian Koukkujärvelle biokaasulaitoksen valmistumisen yhteydessä. Etelä-Karjalassa Kukkuroinmäen biokaasulaitos valmistui toukokuussa 2020 ja BIG biokaasutankkausasemat avataan lähiaikoina Imatralla ja Lappeenrannassa

Suomalaista kierrätystaloutta parhaimmillaan

Biokaasua tuotetaan kotitalouksien biojätteestä ja jäteveden puhdistamoiden lietteistä. Biokaasua syntyy jätteiden hajotessa ja jos hajoamisesta syntyvää metaanikaasua ei kerätä, se vapautuu ilmakehään. Nykyaikaisen biokaasulaitoksen avulla hajoamisessa syntyvä metaanikaasu kerätään talteen, puhdistetaan ja käytetään liikennepolttoaineena tai lämmityskaasuna.

”Biomateriaalia syntyy paljon ja kaasun tuotantokapasiteettia olisi vielä materiaalin puolesta mahdollisuus lisätä” kertoo toimitusjohtaja Aimo Latvala. ”Koska jätettä väkisinkin syntyy ja välttämätöntä liikkumista on vain tehtävä, niin omasta jätteestä syntyvän biokaasun käyttö liikennepolttoaineena on erinomainen ympäristöteko. Biokaasulla toimivan ajoneuvon CO2-päästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät verrattuna fossiilista bensiiniä tai dieseliä käyttävään ajoneuvoon”, Latvala lisää.

Lue seuraavaksi