Uutiset

Kuljetuskalusto

Päästötavoitteiden saavuttaminen onnistuu aktiivisella otteella

Ahola Transport Oyj Abp on osoittanut, että Euroopan Unionin vuodelle 2030 asetetut päästörajat päästökauppaan kuulumattomille aloille voidaan saavuttaa, ja vielä huomattavasti etuajassa. Sertifiointiyritys DNV-GL on vahvistanut Oulun yliopiston tekemät laskelmat siitä, että kuljetus- ja logistiikkakonserni on onnistunut selkeästi jo vuonna 2019 vähentämään kasvihuonepäästöjä peräti 59 prosenttia vuoden 2005 tilastoarvoihin verrattuna. Luvut tarkoittavat käytännössä sitä, että päästöjen vähennys on toteutunut jopa 10 vuotta ennen tavoiteaikaa.

Työ sen eteen, että asiakkailla on mahdollisuus valita entistä vähäpäästöisempi kuljetustapa, jatkuu yhä Ahola Transportilla. Tänä vuonna yrityksen tavoitteena on 5 % vähennys viime vuoteen verrattuna, joka tarkoittasi kokonaisvähennyksen nousua 61 prosenttiin.

Suomen EU:lta saama ehdotus vuoden 2030 hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä päästökauppaan kuulumattomien alojen osalta on 39 % verrattuna vuoden 2005 tasoon. Niin asiakkaiden kuin myös kansallisten ja kansainvälisten ympäristövaatimusten toteuttamiseen Ahola Transport vastaa jatkuvalla kokonaisympäristötehokkuuden kehittämisellä.

”Tämä meidän kokonaisympäristötehokkuutemme parantaminen on sukua teollisten prosessien kehittämisessä hyvin tunnetulle hukan poistamiselle ja auttaa meitä ympäristötavoitteiden lisäksi vastaamaan myös muuttuviin asiakastarpeisiin”, Hans Ahola sanoo.

Kun vuonna 2005 yhteensä 800 miljoonan tonnikilometrin rahtimäärä synnytti hiilidioksidia 44700 tonnia, nyt vastaava ajomäärä luo päästöjä vain 18300 tonnia. (Laskelma perustuu DNV GL:n verifioimaan selvitykseen).

”Pitkään jatkunut digitaalinen kehitystyö on vaikuttanut huomattavasti päästöjen vähentämiseen”, toimitusjohtaja Hans Ahola sanoo.

Käytännössä hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineen kulutusta Ahola Transportilla on vähennetty kasvattamalla autojen täyttöastetta, vähentämällä tyhjänä ajoa sekä kouluttamalla kuljettajia ekologiseen ajotapaan. Lisäksi ajoneuvojen kehittymisellä ja kuljetusratkaisujen kehittämisellä sekä uusiutuvien dieselpolttoaineiden käytöllä on roolinsa päästöjen vähentämisessä. Kaikkia näitä osa-alueita yhdistävä tekijä on digitalisaatio, jonka avulla voidaan mitata, suunnitella ja ohjata ajettavia ajoja erittäin tehokkaasti.

”Olemme panostaneet sähköisten järjestelmien kehittämiseen ja hyödyntämiseen jo yli 20 vuoden ajan ja viimeiset vuodet kehitys onkin ollut nopeaa. Olemmekin todella tyytyväisiä tänä vuonna saavutettuihin tasoihin, mutta työ ympäristöystävällisten kuljetusten edistämiseksi jatkuu yhä”, Hans Ahola kertoo.

Lue seuraavaksi