Uutiset

Kuljetuskalusto

Pääosin tavanomaista kelirikkoa Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen


Valokuva Joona Peltoniemi.


Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen sorateille ennustetaan pääosin tavanomaista kelirikkoa. Osalla Koillismaan ja Ylä-Kainuun teistä voi ennusteen mukaan olla tavanomaista enemmän kelirikkoa. Alueellisia eroja on ja kevään sää vaikuttaa kelirikon kehittymiseen ja teiden painorajoituksiin.

Tänä vuonna vettä tulee olemaan paljon kevään sulamisvaiheessa niin Pohjois-Pohjanmaalla kuin Kainuussa. Sorateille tulee todennäköisesti pintakelirikon lisäksi myös runkokelirikkoa. Tästä syystä raskaat kuljetukset kannattaa tehdä mahdollisuuksien mukaan ennen kelirikkokautta tai sen jälkeen.

Ensimmäisenä sorateille tulee pintakelirikko, joka pehmentää soratien pintaa. Tällä hetkellä ensimmäiset merkit pintakelirikosta ovat näkyvillä Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa. Kelirikon edetessä joudutaan asettamaan painorajoituksia pahimmin kelirikosta kärsiville sorateille. Yleensä kelirikko on ohi kesäkuun alkuun mennessä, jolloin myös painorajoitukset saadaan poistettua.

Kelirikosta varoitetaan autoilijoita teiden alkuun asennettavilla liikennemerkeillä. Tällaisilla teillä raskasta liikennettä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Kelirikkoisia teitä ei pystytä pitämään normaalissa laatutasossa, joten tiellä liikkujien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Painorajoitukset

Lisävaurioiden estämiseksi maanteille joudutaan todennäköisesti asettamaan painorajoituksia. Yleisin painorajoitus on 12 tonnia. Painorajoitusten tavoitteena on ehkäistä tien rungon vaurioitumista ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset. Voimassa olevat painorajoitukset voi tarkastaa Liikennetilanne-palvelusta, jota ylläpitää Fintraffic.

Painorajoitukset eivät koske elintärkeiksi katsottuja kuljetuksia. Elintärkeitä kuljetuksia ovat mm. hälytysajoneuvot, tienpitoajoneuvot, linja-autot reittiliikenteessä, maidonkuljetukset, teuraseläinten kuljetukset ja talousjätteiden keräily. Sen sijaan esim. puutavara-, maa-aines- ja polttoainekuljetuksia ei sallita painorajoitetuilla teillä.

Lue seuraavaksi