Uutiset

Kuljetuskalusto

Öljyala toivoo tahtotilaa biopolttoaineisiin

Kehittyneet, kestävästi tuotetut nestemäiset biopolttoaineet ovat energiatehokkuuden ohella nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä, koska ne ovat yhteensopivia nykyisen autokannan ja jakelujärjestelmän kanssa, muistutti Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä öljy- ja biopolttoainealan energiaseminaarissa 22. lokakuuta.

EU-maiden päämiehet kokoontuvat 23.–24. lokakuuta Eurooppa-neuvostoon ja yrittävät päästä sopuun Euroopan Unionin vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteista. Mahdolliset päätökset linjaavat EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaa moneksi vuodeksi eteenpäin ja vaikuttavat myös kansallisesti tehtävien ilmasto- ja energiapoliittisten päätösten taustalla kaikilla tasoilla.

Vänskän mukaan on tärkeää, että kokouksessa löydettäisiin yhteisymmärrys tärkeimmistä ylätason tavoitteista. Lisäksi olisi tarpeen saada vähintään selkeä signaali siitä, että EU:lla on vahva tahtotila lisätä uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä. Tämä vakauttaisi myös polttoainevalmistajien toimintaympäristöä ja rohkaisisi biopolttoaineinvestointeihin.

Ilmastopolitiikassa pyrittävä maailmanlaajuisiin tavoitteisiin

Lisäksi EU:n tavoitteista päättäminen kannustaisi muita maita sitoutumaan päästöjen vähentämiseen ja tasoittaisi tietä globaalille ilmastosopimukselle, jota yritetään saada aikaan Pariisissa joulukuussa 2015. Globaali ilmastosopimus tasapuolistaisi yritysten kilpailutilannetta maailmanlaajuisesti. Nykyisin EU:n päästökauppa on toistaiseksi laajin hiilimarkkina maailmassa. Tämä on johtanut teollisuuden ”hiilivuotoon” sellaisiin maihin, joissa toimintaan ei kohdistu mitään lisäkustannuksia.

”Kaiken kaikkiaan ilmastopolitiikassa pitäisi pyrkiä entistä rivakammin maailmanlaajuisiin tavoitteisiin ja hiilelle tulisi saada globaali hinta kannustamaan puhtaamman energian käyttöön. Esimerkiksi polttoaineiden tuottajat ovat usein toimijoita, joiden markkina-alueena on koko maailma”, ei vain Eurooppa, totesi Vänskä.

Euroopan Unionin ilmasto- ja energiapolitiikassa tulisi Vänskän mielestä tavoitella päästövähennysten lisäksi energiavarmuutta. Tavoitteet tulisi asettaa ylätasolla, mutta jäsenmaiden pitäisi itse voida päättää, millä keinoin missäkin maassa tavoitteisiin kannattaa pyrkiä.

”Tehokkaan päästöjen vähentämisen ja energiaomavaraisuuden lisäämisen kannalta on erittäin tärkeää, että liikennesektorille asetetaan Eurooppa-neuvostossa erillinen uusiutuvan energian tavoite ohjaamaan tulevaa kehitystä. Suomen ja suomalaisten yritysten vahvuusaluetta on kestävä biopolttoainetuotanto, jossa meillä on osaamista, raaka-aineita ja mahdollisuuksia kehittyä edelleen maailmanluokan toimijoina, mikä hyödyttäisi myös kansantalouttamme”, totesi Vänskä.

Öljyalan Keskusliiton useiden jäsenyritysten tuotannossa uusilla tuotteilla, kuten biopolttoaineilla, on ollut jo pitkään merkittävä rooli. Suomi on biopolttoaineiden käytössä edelläkävijä muihin EU-maihin verrattuna: kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet sisältävät nykyisin biokomponentteja.

Lue seuraavaksi