Uutiset

Kuljetuskalusto

Nyt muuttuu vanha dieselkuorma-auto sähköiseksi

Onko tässä ratkaisu kokonaisen dieselkaluston sähköistämiseen?

Pian tiedetään, mitä vanhan kuorma-auton muuttaminen sähköiseksi vaatii ja millaiset ovat muutostyön kustannukset. Tätä selvittää Stara eRetrofit -hanke, jossa ajoneuvo ensin sähköiseksi, seurataan sen toimintaa työajossa ja todennetaan sähköistämisen kustannukset. Muutostyö on jo hyvässä vauhdissa. Vuodenvaihteessa auto nähdään jo töissä kaupungilla.

Raskaan liikenteen sähköistyminen etenee henkilöautoja hitaammin johtuen muun muassa ajoneuvokannan ja työkoneiden pitkästä käyttöiästä. Tällä hetkellä sähkökäyttöinen raskas kalusto on myös kallista ja saatavuus on rajallista. Uusien sähköajoneuvojen hankinta tarkoittaisi nykyisestä kalustosta luopumista, mikä ei ole taloudellisesti eikä ekologisesti järkevä ratkaisu. 

Stara eRetrofit -hanke selvittää Staran seitsemän vuotta käytössä olleen kuorma-auton sähköistämisen mahdollisuuksia ja onko sähköistäminen taloudellisesti kannattavaa. Hanketta koordinoivat Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki sekä Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Muutostyön teknisenä toteuttajana toimivat Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT. Hankkeen rahoittaa Helsingin kaupungin innovaatiorahasto. Tavoitteena on viedä liikennettä kohti hiilineutraaliutta.  

“Kehitystyötä voidaan hyödyntää kaluston sähköistämisessä laajemminkin, jos tämä hanke osoittautuu kannattavaksi”, toteaa Staran logistiikan kehityspäällikkö Paavo Lehmonen.

Muutostyö etenee – työn valmistuttua auto lähtee tien päälle 

Projektiin valittu Scania P320 6×2 purettiin ja siirrettiin Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) pajalle keväällä 2020. Tällä hetkellä autoon asennetaan uutta sähköistä voimalinjaa ja testataan järjestelmiä. Ensimmäisiin koeajoihin päästään toivottavasti jo ennen talvea. Toiveissa on saada sähkökuorma-auto pilottiajoon ja hyväksyntöjen jälkeen normaaliin työajoon vuodenvaihteessa.


Uusia liiketoimintamahdollisuuksia raskaan liikenteen sähköistämishaasteesta 

Helsingin kaupungin ilmastotavoitteiden kannalta on oleellista, että sähköisen ajoneuvokannan yleistymistä voidaan merkittävästi nopeuttaa. Stara eRetrofit tarttuu haasteeseen kehittämällä ratkaisuja, jotka lisäävät osaamista ja nopeuttavat muutosta vähäpäästöisen liikenteen saavuttamiseksi. Kyseessä on tutkimushanke, joka luo täysin uutta tietoa raskaan ajoneuvokannan käyttökustannuksista ja palvelutarpeista. Hanke luo laajan ekosysteemin liittyen muun muassa sähköisen raskaan liikenteen konversioihin, yhteiskäyttölatureihin, reittioptimointiin, kunnossapitoon sekä esineiden internetiin eli IoT:hen. Lue seuraavaksi