Uutiset

Kuljetuskalusto

NTM-jätepakkaajat

Sanotaan, että elämä jättää jälkensä. Yhdenlaisia elämän jälkiä ovat jätteet, joita jokapäiväisessä toiminnassamme syntyy. Vuosien saatossa on opittu, että jätteet on käsiteltävä oikealla tavalla, jotta elinympäristömme säilyisi elinkelpoisena. Jätteiden keräilyautot ovat tärkeässä osassa asianmukaisessa jätteiden käsittelyssä.

Närpiöläinen Oy NTM Ab on tunnettu kuorma-autojen päällirakenne- ja perävaunuvalmista. Merkittävin tuotelinja NTM:n tuotepaletissa ovat jätepakkaajat eli jätteiden keräilyyn tarkoitetut autojen päällirakenteet, jotka puristavat kerätyt tuotteet tiiviisti kuormatilaan. Jätepakkaajatuotannon osuus NTM:n liikevaihdosta on yli puolet.

40 vuoden kokemuksella

Ensimmäinen NTM:n valmistama jätepakkaaja myytiin Ruotsiin. Elettiin vuotta 1975. Yrityksen silloinen pääomistaja ja toimitusjohtaja Lennart Nordin oli sitä mieltä, että pakkaajissa olisi tulevaisuutta. Joidenkin lähteiden mukaan yhtiön johdossakin alkoi jossain määrin usko hiipua pakkaajavalmistuksen kannattavuuteen, sillä melko pitkään niiden myynti oli vähäistä. Nordin kuitenkin uskoi tulevaisuuden muuttavan tilanteen ja piti kiinni pakkaajien tuotannosta. Nyt yli 40 vuotta myöhemmin on helppo todeta, kuinka oikeassa hän olikaan.

Laajat vientimarkkinat

Valtaosa NTM:n jätepakkaajatuotannosta menee vientiin. ”Viennin osuus on yli 85 prosenttia ja kohdemaita ovat muun muassa Saksa, Kroatia, Itävalta ja tietenkin Pohjoismaat”, kertoo Niclas Pada, jätepakkaajaliiketoiminnan johtaja. ”Iso-Britanniassa NTM:llä on myös oma tehdas, jossa valmistetaan joitakin malleja ja asennetaan Suomessa valmistettuja pakkaajia”, Pada jatkaa.

Tänään NTM:n jätepakkaajien mallistossa on toistakymmentä pakkaajamallia. Karkeasti ne voidaan jakaa kolmeen ryhmään: takaa, sivulta ja edestä lastaavat mallit. Säiliötilavuus voi vaihdella 4–36 kuutiometrin välillä. Alustojen kokonaispainot asettuvat 6–35 tonnin välille.

Kehittynyttä keräilyä

Jätehuollon viimeaikainen kehittyminen on asettanut uusia vaatimuksia myös keräilyyn käytettävälle kalustolle. Yhä useammin yritysasiakkaan jäteastiaa tyhjentävän ajoneuvon on kyettävä tunnistamaan asiakas ja punnitsemaan pakkaajaan tyhjennettävä jätteen määrä. Laskutuksen yhtenä perusteena käytetään jätteen todellista määrää, jolloin asiakas voi omilla toimillaan vaikuttaa ainakin osittain jätehuoltokustannuksiinsa.

Yksityiselle kuluttajalle näkyvä muutos jätehuollossa on ollut kierrätyksen lisääntyminen ja sitä kautta jätteiden lajittelun tärkeyden korostuminen. Keräilyn kannalta haasteena on riittävän usean jakeen kerääminen tehokkaasti yhdellä ajokerralla. Ratkaisuna ovat monilokeropakkaajat, joilla voidaan kerätä yhdellä ajokerralla useita eri jakeita niitä keskenään sekoittamatta.

Neljä kerralla

NTM:n monilokeropakkaajien edistyksellisin malli on Quatro. Se on takaa lastaava pakkaaja ja pystyy keräämään kerralla neljää eri jaetta. Tarve Quatrolle ilmeni Ruotsissa, jossa sikäläisen jäteastiavalmistajan PWS Ab:n asiakas halusi järjestelmän, jossa useita jakeita kerätään kerralla nopeasti ja tehokkaasti. Syntyi Quatro Select -järjestelmä. Järjestelmään oleellisesti liittyvän Quatro-jätepakkaajan kehitystyö on aloitettu 2000-luvun alkupuolella. ”Kyllähän tätä aika pitkään on kehitetty ja parannuksia on tehty vuosien varrella käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta”, kertoo vientijohtaja Martin Enholm ja jatkaa: ”Projekti on ollut haastava, mutta nyt meillä on toimiva laite tähän järjestelmään.”

Quatrolla voidaan tyhjentää yhdellä työkierrolla neljä jaetta sisältävä jäteastia noin kahdessakymmenessä sekunnissa. Jäteastiat ovat hieman perinteisistä poikkeavia, sillä niissä on erillinen kaksoislokero ja osastoiva väliseinää. Tyhjennyksessä kaksiosainen astiahissi nappaa ylemmällä varrellaan kaksoislokeron erilleen ja tyhjentää sen pakkaajan ylempiin puristimiin. Samaan aikaan varsinainen astia tyhjennetään alempiin puristimiin. Quatroja on käytössä etenkin Ruotsissa, mutta myös Suomessa on muutamilla paikkakunnilla järjestelmä käytössä.

Suomalainen menestystuote

Jätepakkaajien valmistajana NTM:llä on Suomessa vahva markkina-asema. Pääosa Suomeen toimitettavista pakkaajista on yksi- tai kaksilokeroisia. Myös edestä lastaavia myydään jonkin verran.

Niclas Pada arvostaa suomalaisia asiakkaita: ”Suomalaiset jätepakkaajan ostajat ovat hyvin asiantuntevia ja tietävät, mitä pakkaajaltaan haluavat. Heiltä saamme myös arvokasta palautetta tuotekehityksen tueksi”

Ab Närpes Trä och Metall – Närpiön Puu ja Metalli Oy on valmistanut jätepakkaajia jo yli neljänkymmenen vuoden ajan. Lennart Nordinin päätös aloittaa jätepakkaajien tuotanto on ollut hyvin kauaskantoinen. Jatkuvasti lisääntyvät toimet ja vaatimukset ympäristökuorman vähentämiseksi vain lisäävät jätehuoltoon tarvittavien laitteiden — kuten jätepakkaajien — määrää ja niissä vaadittavia ominaisuuksia. Töitä on siis NTM:llä tiedossa.

Lue seuraavaksi