Uutiset

Kuljetuskalusto

Nopeasti takaisin tielle – Raskone uudistuu – perävaunukorjaus keskittyy Vantaalle

Toimipisteitä valtakunnallisella ketjulla on 25 kappaletta ympäri Suomen ja yhtiö on nyt keskittänyt pääkaupunkiseudun perävaunukorjaamotoiminnan täysin uusiin tiloihin Vantaalle lentokentän kupeeseen.

Perävaunukorjaamo avasi ovensa tammikuussa ja tiloista löytyy 13 korjaamopaikkaa sekä Suomen kattavimmat ja ajantasaisimmat testijärjestelmät. Korjaamon toiminnasta vastaa 14 pitkälle koulutettua alan ammattilaista, joiden vahvuudet ja erikoisosaaminen on todettu Raskone Akatemian eli Raskoneen ja alan oppilaitosten yhdessä kehittämän koulutusjärjestelmän avulla. Samasta osoitteesta löytyvät myös raskaan kaluston korjaamopalvelut eli kaikkien kuorma-autojen huollot ja korjaukset, Renault-merkkikorjaamo sekä pesupalvelut. Lisäksi Raskone voi suorittaa takalaitanostimien ja kuormausnostimien vuosikatsastukset. Näitä toimintoja pyörittää vahva yli 50 korjaamoalan asiantuntijan ryhmä, jolla on vankka kokemus monimerkkiosaamisesta. Palvelukonseptia täydentävät myös Europcarin hoitama sijaisautopalvelu sekä koko maassa toimiva A-Katsastuksen katsastuspalvelu.

Perävaunukorjaamo lähellä asiakasta

Perävaunukorjaamon sijoittaminen Kehä III:n ja lentokentän tuntumaan on tarkkaan suunniteltu toimenpide. Huolinta-alan suurimmat yhtiöt toimivat alueella tai sen läheisyydessä ja Raskoneella on laskettu 10 kilometrin säteellä korjaamosta olevan lähes 7 000 perävaunua. Trailerikorjaamon korjaamopäällikkö Mika Lehti kertoo tavoitteena olevan lyhentää korjattavien perävaunujen läpimenoaikoja mahdollisimman paljon ja hän näkee uusien tilojen tarjoavan siihen täydet mahdollisuudet. Samalla pystytään takaamaan työnjohdon toimivuus sekä töiden mahdollisimman toimiva organisoiminen.

Tällä hetkellä Raskone huoltaa yli 5 000 perävaunua vuodessa ja traileripalvelun toimintaa kehitetään vauhdilla yhä eteenpäin. Raskoneen kasvu alalla on ollut nopeaa ja se on tapahtunut osaksi yritysostojen kautta. Viime vuosikymmenellä yhtiöön liitettiin esimerkiksi Kuormatilatekniikka -yhtiö, joka kasvatti traileripalvelujen kokoa reippaasti. Traileripalvelun suuri koko mahdollistaa suurtenkin asiakkaiden joustavan palvelun ja tällä hetkellä noin 90 prosenttia yhtiön toiminnasta tulee isoilta huolintaliikkeiltä.

Ala kehittyy nopeasti

Lehti kertoo, että perävaunupuoli muuttuu vauhdikkaasti ja Raskone on sikäli onnellisessa asemassa, että sillä on voimavaroja kouluttaa henkilökuntaansa ja hankkia alan uusimmat testijärjestelmät sekä työvälineet. Keskittyminen Vantaalle mahdollistaa kehitystyön jatkuvuuden sekä nopeamman palvelun, mikä näkyy myös asiakkaalla selvänä ajan ja rahan säästönä. Varsinkin sähköisellä puolella uusia vaatimuksia tulee jatkuvasti ja esimerkiksi EBS- ja kaatumisenestojärjestelmät edellyttävät kovia investointeja testijärjestelmiin. Samoin GPS-paikantimien asentaminen on lisääntynyt nopeasti ja niitä onkin jo Raskoneessa asennettu useita satoja vuosien mittaan.

Työn laadusta kertoo myös se, että Raskone on Schmitzin virallinen huoltoedustaja Suomessa ja Kronellekin yhtiö tekee todella paljon huoltotöitä. Samalla koulutuskanavat saksalaisjätteihin ovat jatkuvassa käytössä ja Raskoneen mekaanikot käyvät säännöllisesti hakemassa lisäoppia tehtailta. Varaosarintamalla suurten tehtaiden osat löytyvät suurelta osin suoraan hyllystä ja harvinaisempien osien tilauskanavat ovat todella nopeita ja kauan ei mitään osia tarvitse odotella. Raskoneen traileripalvelussa ei virallisesti myydä renkaita, mutta sopimusasiakkaan vaunuihin vaihdetaan tarvittaessa rengas. Tämäkin on osa Raskoneen palvelujärjestelmää, missä asiakkaita kuunnellaan ja pidetään heistä kokonaisvaltaisesti huolta. Samalla periaatteella hoidetaan myös tarvittavat vaunujen rakennemuutokset ja korien paikkaukset sekä maalaukset.

Aukioloajat asiakkaiden hyväksi

Perävaunujen kohdalla Raskoneella ei noudateta perinteistä autoalan ajanvarausjärjestelmää, vaan vaunuja otetaan pihalta työn alle sitä mukaa kuin edelliset tekevät tilaa. Tämä ei tarkoita löysiä aikatauluja, vaan päinvastoin läpimenoaikoja tarkkaillaan erittäin tiiviisti oman seurantajärjestelmän avulla. Lehti kertoo, että läpimenoaikojen keskiarvoksi pyritään saamaan noin kaksi vuorokautta ja tähän tavoitteeseen on päästy hyvin.

Myös palveluissa toimitaan asiakkaan ehdoilla ja tarvittaessa vaunu haetaan asiakkaan pihasta ja palautetaan huollettuna takaisin. Aukioloaikoja on myös viilattu paremmin asiakkaiden työrytmeihin sopiviksi ja niinpä perävaunukorjaamon ovet aukeavat arkisin jo kello kuusi aamulla ja ne suljetaan vasta kahdekselta illalla. Myös 24 tunnin päivystys on käytössä ja se palvelee myös perävau­nupuolen asiakkaita.

www.raskone.fi

Lue seuraavaksi