Uutiset

Kuljetuskalusto

Multilift-vaihtolavalaitteita 60 vuotta

Uraauurtava keksintö yritystoiminnan alkuna

Raisiolaiset Terhon veljekset ajoivat 1940-luvun lopulla puutavaraa läntisen armeijan ylijäämävarastosta hankkimallaan GMC-kuorma-autolla. Raskaat ja aikaa vievät kuormaukset saivat veljekset miettimään ratkaisua, joka helpottaisi työtä ja saisi auton tehokkaampaan käyttöön.

Terhot kehittivät auton etuvinssiä hyödyntävän mekaanisen vaijerivaihtolavalaitteen, jonka avulla oli mahdollista käyttää erillisiä kuormalavoja. Lava laskettiin kuormausta varten maahan ja auto pääsi sillä aikaa muihin ajoihin. Idea toimi ja Terhon veljesten ajojen tehokkuus hämmästytti muun muassa puutavarakuljetusten tilaajaa, Valtion Polttoainekonttoria.

Terhot patentoivat ideansa vuonna 1947 ja perustivat Autolava Oy –nimisen yrityksen 21.10.1949. Perustajaosakkaina olivat Mikko, Mauno ja Martti Terho sekä talousneuvos Uuno Rautavuori, joka toimi myös ensimmäisenä toimitusjohtajana. Aluksi yritys toimi Naantalissa, mistä se vuonna 1961 siirtyi nykyiselle paikalleen Raisioon Nesteentien varrelle.

Siirtyminen hydrauliikkaan

Kehitystyö jatkui ja Mikko Terho kehitti vuonna 1956 hydraulimoottorin. Keksintö oli ainutlaatuinen ja se palkittiin useilla kansainvälisillä mitaleilla ja kunniakirjoilla. Hydraulimoottorin käyttöön perustui vaihtolavalaitteen seuraava sukupolvi, Hydraulinen vaihtolavalaite.

Yrityksen toiminnan kasvu jatkui Raisiossa voimakkaana. Kotimaan lisäksi ennakkoluulottomat Terhon veljekset pyrkivät vaihtolavalaitteineen myös vientimarkkinoille. Varsinainen vientitoiminta käynnistyi vuonna 1964, kun yritys osallistui Wienissä pidettyyn näyttelyyn. Ensimmäinen vientimaa oli Ranska.

Liiketoiminnan kasvun ripeys pakotti Terhot harkitsemaan yrityksestä luopumista. Autolava Oy myytiin vuonna 1968 kehitysyhtiö Sponsor Oy:lle, jonka omistusaikana Multilift-ryhmäksi kasvanut yritys nopeasti kansainvälistyi. Ensimmäiset ulkomaiset tytäryhtiöt perustettiin jo vuonna 1968 Isoon-Britanniaan ja Itävaltaan. Isoon-Britanniaan perustettu yhtiö toimii edelleen.

Partek osti Multiliftin

Vuonna 1977 Partek osti Multilift-ryhmän. Ryhmään kuuluivat raisiolainen vaihtolavalaitteita valmistava Multilift Oy, perniöläinen kippilaitteita ja takalaitanostimia valmistava Nummi Oy sekä Ruotsissa jätteenkäsittelylaitteita valmistava Norba AB. Multilift-ryhmän hankinta oli ensimmäinen vaihe perusteellisessa muutoksessa, missä Partek muuttui konepajayritykseksi. Kehitys jatkui vuonna 1985, kun Partek osti ruotsalaisen kappaletavaranostureita valmistavan ja maailmanlaajuisesti markkinoivan Hiab-yhtiön.

Kuormankäsittelylaitteita valmistavista Partek-yksiköistä muodostettiin vuonna 1990 Partek Cargotec, johon myös Multilift liitettiin. Partek Cargotecista tuli maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden valmistaja, jolla oli 20 tuotantolaitosta 8 maassa ja oma myyntiyhtiö 24 maassa.

Omistajaksi Cargotec-konserni

Vuonna 2002 Partek siirtyi KONE-konsernin omistukseen, jolloin vaihtolavatuotelinjasta tuli osa Kone Cargoteciin kuuluvaa Hiab-kuormankäsittelyliiketoimintaa. Vuoden 2005 kesäkuussa KONE-konsernista eriytettiin omaksi pörssiyhtiökseen Cargotec Oyj.

Sulautuminen Cargotec-konserniin

Cargotec-konsernin suomalaiset tytäryhtiöt, mukaan lukien Multilift Oy, sulautuivat Cargotec Finland Oy –nimiseksi yhtiöksi 1.1.2009. Yhtiöön kuuluu kolme liiketoiminta-aluetta: kontinkäsittelyratkaisujen toimittaja Kalmar, laivojen lastinkäsittelylaitteiden valmistaja MacGregor sekä Hiab, jonka pääliiketoiminta on kuorma-autoilla tapahtuva kuormankäsittely. Multilift kuuluu Hiab-liiketoimintaalueeseen.

Menestyksen perustana vahva tuotekehitys

Terhojen ajasta alkaen on tuotekehitykseen panostaminen nähty tärkeäksi. Tuotetarjonta perustui aina 70-luvun loppupuolelle asti vaijerilaitteeseen. Ensimmäinen koukkuvaihtolavalaite kehitettiin Keski-Euroopan markkinoita varten 1978. Vuonna 2003 tuotiin markkinoille uusi kevyen luokan XR-koukkuvaihtolavalaitesarja, joka soveltuu erityisen hyvin kaupunkiolosuhteisiin sekä kohteisiin, joissa tilaa laitteen käytölle on vähän. XR-sarja sai jatkoa vuonna 2006, kun markkinoille esiteltiin uusi XR Power-koukkulaitesarja. XR Power-koukkulaitteissa on edistyksellinen logiikkaohjaus sekä uusi päällirakennuskonsepti, joka mahdollistaa yhä valmiinpien laitteiden toimittamisen tehtaalta loppuasiakkaalle.

Valmistuksessa on edelleen vaijerivaihtolavalaitesarja (Cablelift), jolla on vankka asiakaskunta kotimaan lisäksi Tanskassa. Tuotetarjontaan sisältyy myös keinukippilaite (Skiploader), jota myydään pääasiassa Keski-Euroopan markkinoille.

Vaihtolavalaitteet maailmalla ja kotimaassa

Vaihtolavalaitteista suurin osa menee vientiin. Päämarkkina-alue on Eurooppa, missä Multilift on useimmissa maissa markkinajohtaja. Multiliftillä on myös erittäin vankka asema Aasian markkinoilla. Asiakkaat ovat muun muassa jätteenkäsittely-yrityksiä, yksityisiä kuorma-autoilijoita ja eri maiden puolustuslaitoksia. Eri puolilla maailmaa toimivat Hiab-myyntiyhtiöt hoitavat myynnin sekä markkinoinnin.

Vuonna 2006 avattiin Shanghaissa Kiinassa vaihtolavalaitetehdas Hiab Load Handling Equipment Ltd. vastaamaan Aasian kasvavien markkinoiden kysyntään.

Tuotemerkkinä Multilift on rekisteröity 40 maassa.

Asiakaslähtöinen valmistus

Lukuisat asiakaslähtöiset tuotevariaatiot hallitaan modulaarisilla tuoterakenteilla. Tuotteiden korkealaatuisuus ja luotettavuus varmistetaan automatisoiduilla tuotantomenetelmillä sekä huolellisella asennus- ja testaustoiminnalla. Valmistus tapahtuu Multilift-tehtaalla Raisiossa tilausohjautuvasti tuotantotiimeissä. Vuonna 2006 valmistui tehdaslaajennus ja uusi maalaamo, joka pystyy toimittamaan asiakkaan toiveiden mukaisesti pintamaalattuja vaihtolavalaitteita.

Tehtaan toiminnan laadun takeena ovat Det Norske Veritaksen vuonna 1995 myöntämät laatusertifikaatit ISO 9001:2000 ja ISO 3834-2 sekä vuonna 2004 myöntämä ympäristöjärjestelmäsertifikaatti ISO 14001:2004. Lloyd’s Register Quality Assurance vahvisti sertifioinnit vuonna 2007.

Miika Nyrö

Lue seuraavaksi