Uutiset

Kuljetuskalusto

Moottoriöljyn valinnalla iso merkitys

Low SAPS -moottoriöljy

Vuoden 2014 alussa voimaan astunut Euroopan komission päästöjä koskeva asetus Euro VI asettaa uusia vaatimuksia hyötyajoneuvoissa käytettäville voiteluaineille. Kaikissa vuoden 2014 alusta lähtien ensirekisteröidyissä kuorma- ja linja-autoissa on oltava Euro VI -luokituksen mukainen moottori.

Päästötavoitteiden täyttämiseksi Euro VI -moottoreihin asennetaan pakokaasun jälkikäsittelylaitteistoja, kuten pakokaasujen takaisinkierrätys (EGR), pakokaasun käsittelyn jälkeen tehtävä typen oksidien pelkistys typeksi ja vesihöyryksi (selektiivinen katalyyttinen pelkistys eli SCR), sekä pienhiukkasten suodattamiseen tarkoitettu (DPF) katalyyttisuodatin, joka kerää nokihiukkaset ja polttaa ne hiilidioksidiksi. Uuden tekniikan vaatimat pakokaasujen jälkikäsittelylaitteet voivat olla herkkiä joillekin voiteluaineiden ainesosille. Siksi vain vähän rikkiä, sulfaattituhkaa ja fosforia sisältävät Low SAPS -moottoriöljyt ovat sopivia käytettäviksi Euro VI -luokituksen moottoreissa.

­”ExxonMobil on tehnyt tuotekehitys- ja tutkimusyhteistyötä johtavien moottori- ja autonvalmistajien kanssa jo pitkään. Tämän tuloksena Low SAPS -moottoriöljyjä on suunniteltu parantamaan hyötyajoneuvojen polttoainetaloutta ja auttamaan moottorin käyttöiän pidentämisessä”, sanoo ExxonMobilin Nordicin tekninen neuvoja Krister Kronqvist.

Merkittäviä säästöjä myös Euro V -moottoreissa

Isossa-Britanniassa kansainvälisessä ajoneuvojen testaus- ja kehityslaitoksessa toteutettiin puolueettomat polttoainetaloustestit, joissa käytettiin kahta Volvo FM440 Euro V -kuorma-autoa, jotka oli lastattu 75 prosenttiin kokonaisnettopainosta. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 -dieselmoottoriöljyn tuomaksi polttoainesäästöksi mitattiin keskimäärin 1,8 prosenttia maantieolosuhteissa.

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 -dieselmoottoriöljy soveltuu myös käytettäviksi Euro V -luokituksen moottoreissa, joissa käytetään vähän rikkiä sisältäviä polttoaineita.

Testeissä todistettu: pidemmät öljynvaihtovälit ja parempi polttoainetalous

Tanskalainen SPF Danmark A/S-kuljetusyhtiö, jonka kalustoon kuuluu 145 ajoneuvoa, otti testiin Mobil Delvac 1 LE 5W-30 -moottoriöljyn. Lisäksi vaihteisto- sekä taka-akseliöljy vaihdettiin ExxonMobilin tuotteisiin. Testissä olleen yhden Scania-testiauton polttoaineen kulutustiedoista ja kuukausittaisesta ajetun matkan mittauksista tammi–syyskuussa 2013 todettiin keskimäärin 3,4 % säästö verrattuna ennen testin aloittamista kahdeksan kuukauden aikana tehtyihin mittauksiin. Käyttö- ja sääolosuhteissa ei ollut merkittäviä muutoksia kokeilujaksojen välillä.

”Testin perusteella ExxonMobilin voiteluaineiden käytöllä voidaan saavuttaa 1 196 euron säästö ajoneuvokohtaisessa polttoaineenkulutuksessa. Jos tämä toteutetaan jokaisessa 145 ajoneuvossa, polttoainekuluissa säästettäisiin merkittäviä summia”, Kronqvist summaa ja konkretisoi testin tulokset.

”Jos ExxonMobilin täyssynteettiset voiteluaineet otettaisiin käyttöön kaikissa SPF Danmarkin ajoneuvoissa, olisi polttoainesäästöjen lisäksi mahdollista vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tällöin teoreettiseksi päästöjen vähenemiseksi voitaisiin laskea 455 tonnia hiilidioksidia vuodessa.”

Muita merkittäviä etuja täyssynteettisen Low SAPS -moottoriöljyn käytöstä ovat pidemmät öljynvaihtovälit sekä jäteöljyn määrän väheneminen ja säästöt.

Lue seuraavaksi