Uutiset

Kuljetuskalusto

Miksi yrityksen kannattaa investoida vastuullisiin toimintatapoihin?– Sortter listaa 3 syytä

Vastuullisuus ei ole ainoastaan pakollisten säädösten noudattamista tai tapa nostaa yrityksen imagoa, vaan aito keino lisätä kilpailukykyä ja vastata kestävän kehityksen haasteisiin.

Yritysvastuu voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen. Sortter listaa, mitä hyötyä näiden kolmen alueen huomioimisella voi olla yritykselle.

  1. Tuotannon ekologisuus: yritys muuttuvassa maailmassa

Yritysten ja kaupunkien rooli päästöjen vähentämisessä on valtava. Suosimalla ympäristöystävällisiä toimintatapoja ja materiaaleja autat vesien, ilman ja maaperän suojelussa.

Elinkaariajattelussa otetaan vastuu tuotteen tai palvelun koko elinkaaren vaikutuksesta ympäristöön. Kestävät materiaalit, hävikin vähentäminen ja investoinnit kuten sähköautot logistiikassa kuuluvat vastuullisen yrityksen toimintaan.

Ekologisuus yrityksessä voi myös tarkoittaa turhien yrityslahjojen, kuten kangaskassien, karsimista.

Ekologisen tuotannon vientipotentiaali Suomessa kasvaa

Ilmastoviennillä tarkoitetaan niiden tuotteiden ja palveluiden vientiä, joilla edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä tai jotka pienentävät ympäristöhaittoja.

Ilmastoviennin osuus Suomen viennistä on jo nyt 20 %, ja sen odotetaan kasvavan mittavasti suomalaisen teknologian kentän laaja-alaisuuden ansiosta. Tarvittavat investoinnit, luvat ja sertifikaatit voivat nostaa vastuullisen yrityksen menestystä maailmalla. (Elinkeinoelämän keskusliitto.)

  1. Taloudellinen yhteiskuntavastuu osana yritysvastuuta

Liiketalouden kestävyyden ylläpito ja yrityksen vakaa taloudellinen pohja kuuluvat myös yritysvastuun piiriin. Vastuullinen yritys pyrkii voiton tuottamiseen ja verojen maksamiseen asianmukaisesti.

Taloudellinen yritysvastuu hyödyttää yrityksen lisäksi sen kotipaikkakuntaa ja yhteiskuntaa tuomalla vaurautta esimerkiksi työpaikkojen ja verorahojen muodossa.

Taloudellinen yhteiskuntavastuu tarkoittaa myös esimerkiksi korruption, lahjonnan ja harmaan talouden estämistä.

  1. Vastuullinen yritys investoi sosiaaliseen vastuullisuuteen

Sosiaaliseen vastuullisuuteen kuuluu ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen sekä osaamisen kehittäminen. Henkilöstön tasa-arvo tulee nähdä voimavarana kasvattamassa vastuullisen yrityksen potentiaalia.

Yritysvastuu koostuu muun muassa henkilöstön koulutuksesta, työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja työelämän lainsäädännön noudattamisesta. Mikäli yrityksellä on laajat kansainväliset hankintaketjut, korostuu välillisten vastuiden huomiointi.

Esimerkiksi rahoitusalalla sosiaaliseen vastuullisuuteen kuuluu vastuullinen yrityslainananto. Yrityslainan tulee soveltua hakijan talouteen, eikä se saa sisältää piilokuluja.

Yritysvastuu käytännössä

• Määrittele, mitä arvoa liiketoiminnallasi on yhteiskunnalle.
• Kerää tietoa: osallistu kokouksiin ja seuraa, mitä kilpailijasi tekevät yritysvastuun eteen.
• Luo suunnitelma ja kerää palautetta siitä, miten vastuullisuus näkyy yrityksen ydintoiminnoissa.
• Jalkauta suunnitelma: perehdytä ja sitouta henkilöstö.
• Tiedota vastuullisuudesta rehellisesti ja läpinäkyvästi esimerkiksi yritysvastuuraporttien muodossa.

Kilpailuta yrityslaina helposti Sortterilla

Vastuullisen yrityksen rakentamiseen kannattaa investoida, mutta se voi vaatia ulkopuolista rahoitusta. Voit hakea yrityslainaa mahdollistamaan suunnitellut investoinnit, kuten laitehankinnat, henkilöstön palkkaamisen tai vaikkapa yrityskaupan.

Myös yrityslainan hakijalta vaaditaan vastuullisuutta: rehellinen tiedottaminen tuloista ja vastuista auttaa lainantarjoajaa tekemään todenmukaisen arvion yrityksen maksukyvystä.

Yrityslainojen vertailu voi olla työlästä, ja siihen käyttämäsi aika on pois olennaisesta eli yrityksen pyörittämisestä. Kotimaisen Sortterin kautta saat ilmaiseksi yhdellä hakemuksella useita yrityslainatarjouksia nopeasti, jopa saman työpäivän aikana.

• Kilpailuta ja vertaile yrityslainoja täysin ilmaiseksi
• Vakuudeton yrityslaina jopa 250 000 euroon saakka
• Suurempiin yli 250 000 euron lainasummiin tarvitaan yleensä myös reaalivakuus
• Maksuaikaa 1–36 kuukautta

Kilpailuta yrityslaina Sortterilla jo tänään!

Lue seuraavaksi