Uutiset

Kuljetuskalusto

Mercedes-Benz SLT – vahvin lenkki

Kun rahtikirjamerkintä kertoo kuorman painon asettuvan sadan tonnin raskaammalle puolen, on keikalle valittava tavanomaisesta poikkeavaa kalustoa. Vetäjäksi voi valita vaikkapa tammikuun lopulla julkisuuteen ajetun,  250 tonnin yhdistelmämassojen mukaan rakennetun Mercedes-Benz SLT -raskaskuljetusveturin.

Erikoiskuljetuskäyttöön räätälöityjen autojen markkinat ovat maailmanlaajuisessa mittakaavassa verrattain rajalliset, joskin markkinoilla nähdään huomattavaa kasvupotentiaalia. Muun muassa tuulivoimaloiden suosion kasvu on omiaan lisäämään erikoiskuljetuskaluston menekkiä. Mercedes-Benzin kuorma-autotoimintoja luotsaavan Stefan Buchnerin mukaan nyt esitellyn SLT:n vuotuisen menekin uskotaan asettuvan sadan auton tuntumaan.

Marginaalisista markkinoista huolimatta Daimlerin osaajat eivät ole säästelleet ruutia saati resursseja uuden mallin suunnittelussa, jonka aikana esiin nousseet haasteet on osaavissa käsissä käännetty vahvuuksiksi. Teknisten uudistusten ohella varsin merkittävä muutos on tapahtunut myös ajoneuvon valmistusprosessissa, jossa nojataan nyt täysin oman organisaation sisällä tapahtuvaan työhön. Aiempien SLT-vetureiden toteutuksessa turvauduttiin alalla tunnetun Titan-tehtaan osaamiseen, mutta jatkossa varustelu tehdään Mercedes-Benzin omassa yksikössä Ranskan Molsheimissa.

Mercedes-Benzin uusi mallistojaottelu ulottuu myös tähän segmenttiin, sillä aiemmin kaikki raskaskuljetusveturit rakennettiin Actros-malliston pohjalta, nyt lähtökohtana käytetään myös Arocs-perhettä. Valikoiman kulmakivinä ovat neliakseliset vaihtoehdot, joskin tarjolla on useita eri variaatioita alkaen ”kevyestä” 6×4-mallista päätyen tiettömillä taipaleilla käytettävään 8×8-ratkaisuun.

Kaikkien ajokkien voimanlähteenä on vastikään tuotantoon otettu kuusisylinteinen ja 15,6-litrainen OM 473, joka tarjoaa kolme eri teholuokkaa. Malliston maltillisin vaihtoehto tarjoaa 517 hevosvoiman tehon ja 2600 Nm:n vääntömomentin. Keskimmäisen vaihtoehdon tarjoamat lukemat ovat 578 hv ja 2800 Nm muskelimyllyn lukemien ollessa 625 hv ja 3000 Nm.

Mercedes-Benzin edustajien mukaan varsinkin alavääntöominaisuudet ovat nyt erikoiskuljetusten parissa toimivien osaajien peräänkuuluttamalla tasolla. Moottorin pyöriessä lähestulkoon tyhjäkäynnillä – 800 r/min tasolla, tarjoaa common rail –tekniikkaan nojautuva voimala 2500 Nm:n vääntömomentin. Moottorin maksimivääntö on käytettävissä, kun kierroslukumittarin neula osoittaa lukemaa 1100 r/min. Common Railin ohella esittelytilaisuudessa painotettiin myös turbocompound-tekniikan merkityksestä moottorin mainioille alakierrosominaisuuksille sekä polttoainetaloudelle. Mercedes-Benzille ominaiseen tapaan uutuusvoimalassa nojataan sekä pakokaasujen takaisinkierrätykseen että SCR-teknologiaan.

Vetoautolta vaaditaan muutakin kuin isoa ja vahvaa moottoria, kun yhdistelmämassat kipuavat satoihin tonneihin saakka. SLT-vetäjissä hyödynnetään aina 16-portaista, G 280-16-vaihteistoa, jossa vaihteensiirto tapahtuu automatisoidun PowerShift 3-järjestelmän avulla. 16-portaisen vaihteiston avulla raskaskuljetuksiin voidaan tuoda riittävä määrä vaihteita, joiden välit ovat riittävän lyhyet.

Automatisoitu vaihteisto tarjoaa käyttäjälleen useita erilaisia vaihtamisohjelmistoja perässä kiskottavan kuorman ja maaston mukaan. Polttoainetta säästävän standard-tilan sijaan kuljettaja voi valita esimerkiksi power- tai heavy-ajotilan, joissa vaihtamistapahtumat ovat nopeita ja tapahtuvat tavanomaista korkeammalla kierroslukualueella. Tässä kohdin kannattaa muistaa, että tavanomainen 60 tonnin yhdistelmämassa tarkoittaa erikoiskuljetuksissa vasta yhdistelmän omamassaa ilman kuormaa.

SLT-raskaskuljetusveturien vahvuuksiin kuuluu myös hidastimella varustettu turbokytkin, jossa mekaanisen kytkimen tehokkuus yhdistyy nestekytkimen pehmeyteen ja kestävyyteen. Liikkeellelähtö turbokytkimellä varustetulla autolla tapahtuu aina nestekytkimen avulla, jolloin liikkeellelähtö on pehmeää. Ajossa vaihtamiset tapahtuvat kuivan yksilevykytkimen avulla. Valmistajan mukaan turbokytkimellä on useita etuja perinteiseen momentinmuuntimeen verrattuna; Maksimaalinen liikkeellelähtövoima saavutetaan alhaisemmalla kierroslukualueella kytkimen välittäessä voimalinjaan täyden moottoritehon aina pidon rajamaille saakka. Keveyden ja kompaktin koon ohella turbokytkimen kerrotaan tuovan mukanaan myös momentinmuunninta paremman polttoainetalouden.

Liikkeellelähdön ohella ajoneuvon nopeuden hillitseminen ja pysäyttäminen vaativat erikoiskuljetuksissa käytettävältä kalustolta tavanomaista enemmän. Turbokytkimeen integroitu hidastin yhdessä moottorijarrun kanssa tarjoaa käyttäjälleen jopa 825 kW:n teholla tapahtuvan vauhdin hillitsemisen. Voimalinjan säästämiseksi maksimiteho hidastuksissa on kuitenkin rajoitettu 720 kW:n, eli 979 hevosvoiman tasolle. SLT-valikoimaan jo aiemmin kuulunutta turbohidastinkytkintä on malliuudistuksen yhteydessä kehitetty edelleen ja samalla sen tarjontaa laajennetaan myös tavanomaisiin ajokkeihin Antoksesta alkaen.

Raskaiden kuljetusten yhteydessä lämpö on yksi huomiota vaativista seikoista, sillä alhaisen marssinopeuden vuoksi ajoviiman viilentävä vaikutus on olematon. Moottorin ohella lämpötilan hallintaa vaaditaan myös hydrauliikkajärjestelmän sekä polttoaineen kohdalla.

Yksi SLT-vetureiden huomiota herättävistä kokonaisuuksista on ohjaamon takana sijaitseva laiteteline, johon on sijoitettu moottorin, hydrauliöljyn sekä polttoaineen lämpötilan hallinnassa käytettävät jäähdyttimet. Maksimaalisen jäähdytyskapasiteetin takaamiseksi ilma jäähdyttimille otetaan nyt ajoneuvon sivulta. Aiemmin ilmanotto tapahtui takaapäin, jolloin jäähdytysilma saattoi lämmetä moottorin lämmön vaikutuksesta.

Jäähdyttimien ohella teline tarjoaa paikan muun muassa 900 litran polttoainesäiliölle, hydrauliöljysäiliölle sekä joukolle ilmasäiliöitä.

Hydrauliikan merkitys on erittäin olennainen seikka raskaissa erikoiskuljetuksissa, joissa hydrauliikkaa tarvitaan muun muassa lavettien hallinnassa. Uudessa raskasvetäjässä on kaksi erillistä hydraulijärjestelmää, joista toinen autolle ja toinen perävaunuille. Tällä tavoin estetään perävaunujen öljyjen sekoittuminen vetoauton hydraulijärjestelmään, joka huolehtii muun muassa laitetelineessä sijaitsevien tuulettimien toiminnasta.

Perusmallistosta tutun jaottelun mukaan Actros SLT on aina varustettu takailmajousituksella, Arocs SLT:ssä taasen nojataan teräsjousitettuihin ratkaisuihin. Siten Actros-pohjaisia vetäjiä tarjotaan lähinnä kovapintaisilla teillä liikkuville asiakkaille, jotka toimivat esimerkiksi raskaan teollisuuden parissa. Arocs-mallisto löytänee käyttäjiään esimerkiksi rakennusteollisuuden ja vaikeakulkuiseen maastoon pystytettävien tuulivoimaloiden parissa toimivista yrityksistä. Kuljettajan näkökulmasta katsottuna kumpikin ovat hyviä vaihtoehtoja, sillä ohjaamovaihtoehtoina on GigaSpace tai BigSpace.

Nyt markkinoille talutetut Actros SLT- ja Arocs SLT-mallistot vastaavat aiempaa paremmin kapean, mutta erittäin tärkeän segmentin asettamiin vaatimuksiin. Peruslähtökohtana kummassakin tuoteperheessä on 33 tonnin teknisen massan tarjoava kolmiakselinen 6×4-alusta, joka Ranskan Molsheimissa tapahtuvan muutostyön yhteydessä muuttuu raskaaseen työhön soveltuvaksi nöyräksi tekijäksi.

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven SLT-vetäjä on myyty Suomeen ja keltapunaisen, Ville Silvasti Oy:n tunnuksia kantavan Arocs SLT:n on määrä rantautua Suomeen alkukesästä.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi