Uutiset

Kuljetuskalusto

Maantieliikenteen säädöspaketista yhteisymmärrys

EU:n liikenneministerineuvosto kokoontui 13. kesäkuuta Luxemburgissa. Neuvosto päätti, että kuljetusajoneuvo saisi toiseen EU-maahan saapumisen jälkeen tehdä kolme maan sisäistä kuljetusta viikon sisällä. Tämän kabotaasioikeuden voi käyttää myös läpikulkuvaltioissa, yksi kuljetus kussakin.

Neuvosto päätti, että komissio seuraa, miten kabotaasijärjestelmä toimii. Neuvosto velvoitti komission myös tekemään arvion vuoden 2013 loppuun mennessä siitä, miten kabotaasisäännöt vaikuttavat kuljetusmarkkinoiden tasapuolisuuteen.

Suomi korosti, että päätös vähentää kabotaasikuljetusten sääntöihin liittyviä epäselvyyksiä. Nykyisen asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on sallittava kabotaasi, jos sitä harjoitetaan väliaikaisesti.

Neuvostossa käsitellään myös direktiiviehdotusta, jolla edistettäisiin puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen käyttöönottoa. Direktiivin tarkoituksena on, että julkisissa hankinnoissa otettaisiin aiempaa paremmin huomioon ajoneuvon energiankulutus, hiilidioksidipäästöt ja saastepäästöt.

Ehdotuksessa määritellään, miten ajoneuvon käytönaikainen energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset arvioidaan. Lisäksi ehdotuksessa edellytetään, että jäsenmaat vaihtavat säännöllisesti ja aktiivisesti tietoja omista parhaista käytännöistä.

Komissio on teettänyt direktiiviehdotuksen vaikutuksista arvion, jonka mukaan direktiiviehdotuksen kustannussäästöt olisivat EU:ssa noin 21 miljardia euroa vuoteen 2017 mennessä. Tutkimus paljastaa myös, että direktiiviehdotuksen esittämillä hankintamenettelyillä säästettäisiin energiaa 22 prosenttia vuoteen 2017 mennessä.

Suomi suhtautuu direktiivin tavoitteeseen myönteisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö
www.mintc.fi

Lue seuraavaksi