Uutiset

Kuljetuskalusto

Maansiirtokuljetukset ovat kasvussa

Ennusteen mukaan rakennusala kasvaa tänä vuonna kaikista teollisuusaloista nopeimmin. Rakennusalan nousutrendi heijastuu maansiirtoalaan, joka on myös raskasta maantiekuljetusta. Maansiirtoala jakaa yleisen huolen tiestön kunnosta. Tiestön korjausvelan lyhentäminen on alkamassa, joka tuo alalle lisää kasvua. Maansiirtoalalla toimiville suurille urakoitsijoille kuten Destia Oy:lle, keskikokoisille kuljetustilauskeskuksille kuten Hämeen Kuljetus Oy:lle ja näiden pienemmille yhteistyökumppaneille kasvu tulee tarpeeseen.

Maansiirtoala on kuljetusalalla muiden joukossa. Kustannusten nousupaineesta on selvittävä ja monenlaisista velvoitteista on pidettävä kiinni. Orastava kasvu lisää uskoa alalla pärjäämiseen. Tulevaisuuden uusia maansiirtoalan tekijöitä saadaan mukaan, kun ala menestyy ja on läpinäkyvää toimissaan. Väärinkäytöksiin pitää puuttua. Muuten koko ala kärsii.

Hämeen Kuljetus Oy:n toimitusjohtaja Pekka Aholan mukaan kuljetustilauskeskus -toimintatapana toimii edelleen.

”Yrityksemme osakkaat ovat perinteisesti pieniä yrittäjiä, pääasiassa yhden tai kahden yksikön omistajia, vaikka on meillä jollain osakkailla enemmänkin autoja. Vahvuutemme on alueellisuus eli esimerkiksi Hämeenlinnan, Tampereen ja Jyväskylän talousalueen urakoihin osallistuminen. Pystymme palvelemaan pieniä asiakkaita ja vaikka suurempia kuntaurakoita. Tienhoito on mukana tarjonnassa, mutta on haastava alempiluokkaisilla teillä. Siellä ansiotaso jää kyllä riittämättömäksi kuuden kuukauden päivystysvelvoitteen kanssa”, Ahola sanoo. Alueellisen läsnäolon lisäksi kilpailutekijänä toimii oma infrastruktuuri. Hämeen Kuljetus pyrkii pitämään huolta, että nykyrakentamisen raaka-ainetta eli kiveä on eri muodoissa tarjolla asiakkaille.

”Olemme saaneet osamme kasvusta, kun olemme päässeet osallistumaan sekä Äänekosken alueen teollisuus- että Tampereen kaupunkialueen rakentamiseen”, jatkaa Pekka Ahola. Yhtenä maansiirtoalan varjopuolena tuntuu olevan tahot, joilla ei ole kaikki velvoitteet selviä.

Hämeen Kuljetus Oy (c)

”Uusille asiakkaille kiviaineksen myynti on valitettavasti joskus todellakin riskibisnestä”, lataa Ahola. Direktiivien kaltaisten velvoitteiden noudattaminen onnistuu, kun tahtoa on.

”Systematisoimme korttikoulutusten seurannan heti direktiivin voimaantulon alusta saakka”, kertoo esimerkkinä Hämeen Kuljetuksen Pekka Ahola.

Suuren toimijan kyljessä

Suuri hanke voi olla pienelle alueellisesti toimivalle maansiirtoyrittäjälle mahdollisuus. Destia Oy hoitaa tilaajalleen Titan2:lle urakkaa Hanhikiven ydinvoimalarakentamisessa. Destia käyttää urakassaan alihankkijoita.

”Yhdessä osaurakassa kyse oli noin miljoonan tonnin kiviainesmäärän kuljettamisesta maanteitse, jonka Raahen lähialueella toimiva yritys hoiti maansiirtoautoillaan, nuppikuljetuksena. Meillä oli kokemusta samasta yrittäjästä aiemmin, joten tiesimme luottaa heidän toimintaan”, kertoo Destian projektijohtaja Matti Välikangas.

Yhden tai kahden auton yrittäjälle suuremman aliurakoitsijana toimiminen voi tietää tasaista tuloa.

”Valtakunnallisesti isoissa projekteissa olen mukana Hanhikiven ohessa Lahden seudulla, jossa alkaa lähitulevaisuudessa nyt laskennassa olevia merkittäviä tiehankkeita”, kertoo Destian Matti Välikangas.

Kahdeksanakseliseen maansiirtoyhdistelmään voi saada nettokuormaa yli 40 tonnia

Hintaa määrittäessä suurikin toimija ottaa huomioon toiminnan pitkäjänteisyyden. Haasteellisinta hinnan muodostus on kausiluonteisissa maansiirtoalan töissä kuten lumenajossa, asfaltoinnissa, viherrakentamisessa tai pientalotonttien rakentamisessa.

Massakorotus tuo tuloja ja vaatii investointia

Suurimmat sallitut massat tieliikenteessä muuttuvat Suomessa taas kevään 2017 aikana. Vuoden 2013 laajempia korotuksia alalla vielä sulatellaan. Tämänkertaisessa

Yksi akseli perävaunuun lisää ja kokonaismassa on mahdollista kasvattaa 52 tonniin

muutoksessa vakinaistetaan siirtymäkauden kolmiakselisen kuorma-auton suurin sallittu massa tieliikenteessä 28 tonniin. Kuusiakselisen puoliperävaunuyhdistelmän suurin sallittu massa tieliikenteessä nousee 52 tonniin. Maansiirtoajoon vaikuttaa puoliperävaunun paripyörä- tai yksikköpyörävaatimus, joka on vielä ratkaisematta. Molemmilla on puolensa. Paripyörät ovat esimerkiksi pehmeällä etenemisessä kantokyvyltään paremmat. Kustannusten kannalta yksikköpyörät ovat kaikilla suoritealoilla halvemmat. Mahdollisesti valmiiksi jo pitkään yrittäjän investointilistaan tulee uusi kohta, toisaalta massakorotukset mahdollistavat suurempia kuormia. Kasvua on luvassa, monella tavalla.

Hämeen Kuljetus Oy toimipisteet

Uutisotsikon kuvan oikeus Fennovoima Oy

Lue seuraavaksi