Uutiset

Kuljetuskalusto

Lisää yli 30-metrisiä yhdistelmiä Suomeen

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt konttikuljetuksiin erikoistuneen Speed Oy:n tytäryhtiö Sevitrans Oy:lle kolme poikkeuslupaa reiteille Vuosaari – Tampere, Vuosaari – Lahti, Vuosaari – Kotka ja Kotka – Imatra. Poikkeusluvan saaneet yhdistelmät ovat 11-akselisia ja kokonaismassaltaan 90 tonnia, 76 tonnia ja 68 tonnia. Yhdistelmien kokonaispituudet vaihtelevat 31–32,5 metrin välillä ja yhdistelmiä käytetään konttiliikenteessä rajatulla tieverkolla. Speed Oy sai marraskuussa 2013 ensimmäisen poikkeusluvan yli 76 tonnin painoiselle, konttiliikenteessä käytettävälle yhdistelmälle, joka on liikennöinyt vakioreiteillä Etelä- ja Kaakkois-Suomessa. Trafin yksikönpäällikkö Otto Lahden mukaan 80-tonninen yhdistelmä on toiminut tieliikenteessä odotetulla tavalla.

SKAL on kuitenkin huolissaan lupien vaikutuksista kilpailutilanteeseen. Otto Lahti tähdensi SKAL:lle, että poikkeusluvat edellyttävät kuljetusyrityksiltä yksityiskohtaista hankesuunnitelmaa ja teknistä selontekoa. Trafi toivoo kuljetusyrityksiltä huolellisesti valmisteltuja esityksiä, sillä käsittelyaika venyy, mikäli yrityksiltä joudutaan pyytämään tarkennuksia ja lisätietoja. Trafin mukaan poikkeuslupayhdistelmän massa ja reitin laajuus sekä tiestön kunto ja rakenteet reitillä vaikuttavat oleellisesti käsittelyyn. Trafi selvittää kaikki reitit, joille sallitaan yli 76-tonniset yhdistelmät, yhteistyössä paikallisten tienpitäjien ja Liikenneviraston kanssa.

”Jos samoille reiteille ja samalle yritykselle myönnetään peräkkäin useita lupia, syntyy yritykselle väistämättä kilpailuetua. Olemme vaatineet, että viranomaiset harkitsisivat tarkoin jokaisen myönnettävän luvan kilpailuvaikutukset”, muistuttaa SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

SKAL on sinänsä poikkeuslupien kannalla, sillä maamme logistiikka tarvitsee innovaatioita ja entistä energiatehokkaampia ratkaisuja. Tuloksena voi olla uusia, kaikkia hyödyttäviä ja kotimaista kilpailukykyä parantavia käytäntöjä. Kilpailuneutraliteetti ei saisi kuitenkaan horjua sen vuoksi, että jokin yksittäinen yritys on erityisen pätevä tekemään tutkimussuunnitelmia. Speed Oy on edistänyt lupaprosessejaan määrätietoisesti. SKAL edellyttää poikkeuslupahankkeilta lähtökohtaisesti vähintään 5 vuoden tutkimusjaksoa, rajallista määrää ja riittävän vaativaa tutkimusosiota. Tuloksena ei saa olla, että yksi toimija saa ratkaisevaa hinnoitteluetua kokeilujen ansiosta.

Speedin yhdistelmillä voidaan kuljettaa 4TEU verran merikontteja ja ne on mitoitettu eri painoluokkiin. Tutkimuksessa selvitetään eri painoluokissa saatavia etuja pidemmällä yhdistelmällä ja kehitetään niihin sopivia perävaunuja. 

HCT-pilottiyrityksen on sitouduttava pitkäkestoiseen tutkimustyöhön, jonka tuloksista se raportoi HCT-ohjausryhmälle. Tällainen seurantaryhmä on perustettu SKAL:n aloitteesta.  Ryhmä käsittelee jätettyjä hakemuksia ja niihin liittyviä tarkasteluja sekä liikenteessä olevan yhdistelmän raportointia. Syksyllä Trafi aikoo järjestää aiheesta laajemman seminaarin. Pilottiyrityksen on noudatettava Trafin, Liikenneviraston ja Ely-keskuksen asettamia lupaehtoja sekä raportoitava havainnoistaan avoimesti ja säännöllisesti. HCT-ajoneuvon kuljettajineen on muun muassa osallistuttava mittaus- ja tutkimuskoeajoihin, ja yrityksen on asennettava kalustoon seurantakamerat. Myös reitit ja liikennöinnin ajankohdat ovat rajattuja.

Lue seuraavaksi