Uutiset

Kuljetuskalusto

Liikenneverkon korjausvelkaa vähennetään asiakkaita kuunnellen

Liikenneverkon korjausvelkaa vähentävät toimenpiteet suunnitellaan strategisten suuntaviivojen mukaan. Toimenpiteiden valintakriteereinä ovat asiakkaiden tarpeet, korjausvelan hallinta sekä digitalisaatio ja uudet palvelut.

”Näiden kriteerien perusteella Liikennevirasto on suunnittelut korjausvelan toimenpideohjelman. Toteutettavia hankkeita on laajasti ympäri Suomea ja ne perustuvat nyt aidosti niihin tarpeisiin, joita liikenneverkon käyttäjillä, kuten elinkeinoelämällä on. Olen pitänyt tärkeänä myös sitä, että liikenneverkon huoltamisessa otetaan huomioon digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja varaudutaan tulevaisuuden palveluihin”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.  

Hallituksen tavoitteena on saada liikenneverkko sellaiseen kuntoon, että se vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja voi toimia tehokkaana kasvun alustana. Korjausvelalla tarkoitetaan rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon.

”Nyt käynnistyvät korjaushankkeet työllistävät erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä ympäri Suomen. Lisäksi valitut toimenpiteet parantavat kaikkien väyliä käyttävien turvallisuutta ja ympäristöä”, Berner kertoo.

Toimenpiteiden valinnasta vastaa asiantuntijavirastona Liikennevirasto. Liikennevirasto on julkaissut korjausvelkaohjelman vuosille 2016-2018. Siinä on mukana maantie-, rata-, vesiväylä- ja digitalisointihankkeet, jotka toteutetaan hallituksen 600 milj. euron lisärahoituksella. Ohjelma on julkaistu Liikenneviraston verkkosivuilla.

Toimenpiteiden valinta perustuu jatkuvaan arviointiin

Korjausvelan rahoituksen kohdentamisessa olennaista on huolehtia elinkeinoelämän edellytyksistä sekä työssäkäyntialueiden liikenteen toimivuudesta. Elinkeinoelämän kannalta tärkeät kohteet tunnistetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Tätä kartoitusta ovat tehneet Liikennevirasto ja ELY-keskukset. Elinkeinoelämältä on kerätty perusteluita jo tunnistetuille tarpeille sekä uusia tarpeita ja näkökulmia korjauskohteiden priorisointiin. Työssäkäyntialueiden matkojen toimivuuden kannalta tärkeiden kohteiden tunnistaminen on vaatinut pirstaleisen tiedon yhdistämistä ja digitaalisen asiakaspalautteen kehittämistä. 

Tavoitteena on pysäyttää korjausvelan kasvu ja vähentää velkaa hallitusti. Korjausvelka kasvaisi ja väylien kunto heikkenisi nopeasti ilman korjausvelkapanostusta.

Digitaalinen tieto mahdollistaa asiakastarpeiden ja liikenteen toimenpiteiden kohtaamisen tehokkaasti, mutta tarvitaan myös tiedon analysointia ja jalostamista sekä vahvaa hyödyntämistä. Tämä auttaa korjausvelan hallinnassa ja ehkäisee uuden korjausvelan syntyä. Myös liikenteen automatisaatiota edistetään.

Muuttuvat olosuhteet otetaan huomioon ja toimenpiteiden valinta perustuu jatkuvasti päivittyvään tietoon, asiakkaiden todellisiin tarpeisiin sekä laadukkaisiin vaikutusarviointeihin. Kaikki valittavat toimenpiteet vaikuttavat parantavasti turvallisuuteen ja ympäristöön.

Liikennevirasto tulee raportoimaan läpinäkyvästi ja ajantasaisesti valituista toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta. Korjausvelkaohjelma ja -kohteet löytyvät Liikenneviraston verkkosivuilta.

Korjausvelkaohjelma Liikenneviraston sivuilla:
www.liikennevirasto.fi/korjausvelkaohjelma

Korjausvelkakohteiden lisätietojen antajat:
www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/korjausvelkaohjelma/lisatietojen-antajat

Lue seuraavaksi