Uutiset

Kuljetuskalusto

Liikenne- ja viestintäministeriö osallistuu säästötalkoisiin

Budjetti 2024

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen noin 3,3 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2024.

Liikenne- ja viestintäverkkoihin ehdotetaan noin 1,8 miljardia euroa, liikenteen ja viestinnän palveluihin noin 833 miljoonaa euroa sekä hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin noin 670 miljoonaa euroa.

Hallituksen tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla tämän vaalikauden aikana. Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2024 budjettiehdotuksessa säästöt kohdistuvat pääosin liikenne- ja viestintäverkkoihin.

Liikenne- ja viestintäverkkoihin esitetyistä määrärahoista valtaosa eli noin 1,28 miljardia euroa kohdennettaisiin teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon.

Väylänpidossa priorisoidaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimat toimet, vilkasliikenteisen ja elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunto sekä liikenneturvallisuus ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet. 

Ministeriön painopiste on teiden rapistumisen pysäyttäminen ja kunnon parantaminen. Aiempina vuosina aloitettujen väylähankkeiden rahoitusta jatketaan. Mahdollisista uusista väylähankkeista liikenne- ja viestintäministeriö tekee esitykset myöhemmin talousarviovalmistelun aikana. 

Liikenne- ja viestintäministeriö tulee olemaan aikaisempaa tarkempi rahojen käytössä. ”Ajamme talouskurin palautusta ja edellytämme sitä koko hallinnonalaltamme sekä virastoiltamme”, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne

Hallitus toteuttaa lähes kolmen miljardin euron liikenneinvestointiohjelman kasvun tukemiseksi. Investointiohjelma rahoitetaan myymällä valtion omaisuutta. Investointiohjelman mukaisia hankkeita ei vielä tässä vaiheessa sisälly liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotukseen.

Valtiovarainministeriö käy ministeriöiden kanssa kahdenväliset neuvottelut 5.-6.9., joissa sovitaan yksityiskohdista. Hallituksen budjettiriihi on 19.-20.9. Budjettiesitys annetaan eduskunnalle 9.10.


Lue seuraavaksi