Uutiset

Kuljetuskalusto

L&T lisää kierrätyskapasiteettia Vaasassa

Lassila & Tikanoja (L&T) avasi eilen laajennetun kierrätysterminaalinsa Mustasaaren Vikbyssa. Laajennuksen jälkeen terminaalissa pystytään vastaanottamaan ja lajittelemaan entistä monipuolisemmin alueen yrityksissä syntyvää jätettä, joka prosessoidaan ja ohjataan kierrätykseen jätehuollon etusijajärjestyksen mukaisesti.

Laajennetun kierrätysterminaalin ansiosta Vaasan alueen yritysten mahdollisuus lisätä jätteidensä kierrätystä ja hyötykäyttöä paranee huomattavasti. Jo aiemmin L&T:n terminaalissa on vastaanotettu paperia ja pahvia, muovia, metallia ja puujätettä. Nyt siellä pystytään lisäksi vastaanottamaan energiajaetta, rakennus- ja purkujätettä, vaarallisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua.

”Nyt pystymme tarjoamaan vaasalaisille asiakkaillemme entistä monipuolisempia kokoisratkaisuja eri materiaalien kierrätykseen ja hyödyntämiseen”, sanoo yksikönpäällikkö Johnny Lindqvist Lassila & Tikanojan Vaasan yksiköstä.

Suomen jätelainsäädäntö edellyttää jätteiden käsittelyssä ns. etusijajärjestyksen noudattamista. Sen mukaan jäte tulee ensisijaisesti hyödyntää materiaalina eli kierrättää ja vasta toissijaisesti hyödyntää energiana. Kaatopaikalle sijoitetaan vain sellainen jäte, joka ei kelpaa hyödynnettäväksi.

Tavoitteena yli 90 % hyötykäyttöaste

Lassila & Tikanojan kierrätyspalvelun selkäranka on huolellinen jätteiden syntypaikkalajittelu, joka on aina asiakkaille kustannustehokkain vaihtoehto materiaalitehokkuuden parantamiseen ja jätteen vähentämiseen.

”Niin sanotuissa hyötyjakeissa syntypaikkalajittelulla taataan mahdollisimman puhdas materiaali uusioraaka-aineiden tuotantoon ja syntypaikkalajitellusta energiajakeesta tehdään laadukasta kierrätyspolttoainetta korvamaan fossiilisia polttoaineita teollisissa prosesseissa”, kertoo Johnny Lindqvist.

Myös rakennus- ja purkujäte pyritään lajittelemaan jo työmailla mahdollisimman huolellisesti, mutta lisäksi se lajitellaan L&T:n terminaalissa vielä koneellisesti hyödynnettäviin ja loppusijoitettaviin jätteisiin. Näin valtaosa rakennusjätteistä pystytään hyödyntämään joko materiaalina tai energiana. Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä vähenee huomattavasti.

”Muissa vastaavissa laitoksissamme on päästy jopa yli 90 % hyötykäyttöasteeseen. Tällaisia lukuja lähdemme tavoittelemaan myös täällä Vaasassa”, Lindqvist lupaa.

Kierrätys luo työtä

Samassa yhteydessä L&T keskittää Vaasan alueen palveluitaan Vikbyn terminaaliin. Yhtiö on investoinut muun muassa vaarallisten jätteiden nykyaikaiseen käsittelylinjastoon, jossa työturvallisuus on huomioitu mahdollisimman kattavasti. Lisäksi Vikbyn terminaalissa toimivat yhtiön viemärihuolto- ja vahinkosaneerauspalvelut. Yhteensä terminaalin alueella työskentelee noin 50 henkilöä.

”Haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta olemme pystyneet palkkaamaan viimeisen vuoden aikana noin kymmenen uutta työntekijää”, kertoo Johnny Lindqvist. Yhteensä investoinnin kokonaisarvo on noin 2,5 miljoonaa euroa.

L&T työllistää Pohjanmaalla kaiken kaikkiaan noin 180 henkilöä.

Lue seuraavaksi