Uutiset

Kuljetuskalusto

Kyytiä tuulivoimaloiden siiville

Yksi merkittävimmistä tuulivoimaloiden kuljettamiseen liittyvistä haasteista on siipien pituus, mikä on kasvanut jo 60 metriin saakka. Liikenneinfrastruktuurin rakentamisessa ei useinkaan ole huomioitu tämän kokoisten kappaleiden kuljettamista, mikä on käytännössä lähes mahdotonta perinteisillä, pakko-ohjatuilla jatkokärryillä.

”Ahtaissa risteyksissä tarvitaan reilummin kääntyviä pyöriä, mutta myös lisää ajokorkeuden säätövaraa”, kertoo hollantilaisen, tuulivoimaloiden kuljettamiseen erikoistuneet Ter Linden Transportin Ter Linden, joka esitti Nooteboomille toiveen uudenlaisesta perävaunusta.

”Mielestäni käytetty perävaunutekniikka ei saa asettaa kuljetukselle rajoituksia, kuten nyt on käynyt. TELE-PX Super Wing Carrierin avulla voimme kuljettaa aikaisempaa pidempiä siipiä aikaisempaa vaivattomammin. Ja nyt rajoituksia asettavat mieluummin siivet kuin niitä kuljettava perävaunu”, kiittelee Linden.

Super Wing Carrieriin on tuotu raskaimmista perävaunuista tutut pendeliakselit, jotka mahdollistavat suuremman kääntymiskulman ja korkeuden säätövaran. Pendeliakseleiden ansiosta perävaunu on erittäin vakaa myös tiukoissa käännöksissä.

Uudenlaista ajattelua edustaa myös pituussuunnassa kuudella metrillä säädettävä akselistorakenne, jonka avulla käsiteltävyyttä voidaan parantaa ahtaissa tilanteissa liikuttaessa. Maaston esteiden ylittämiseksi kaulalle on tuotu nostomahdollisuus. Yhdessä pendeliakseleiden kanssa maavaraa voidaan kasvattaa jopa 70 sentillä.

Lue seuraavaksi