Uutiset

Kuljetuskalusto

Kupittaa–Turku-ratahanke: Aurajoen ratasillan purku alkaa

Sujuvampaa raideliikennettä ja toimivampia ratapihoja edistävät työt alkavat keväällä koko Kupittaa–Turku-hankealueella. Ensimmäisenä työt käynnistyivät Aurajoen siltatyömaalla, jossa on alettu purkaa ratasillan kivirakenteita. Purkamisen jälkeen alkaa uuden sillan rakentaminen.

”Olemme erittäin iloisia, että pitkän talvitauon jälkeen pääsemme rakentamaan uutta ratasiltaa ja edistämään sujuvampaa raideliikennettä”, hankkeen projektipäällikkö Erkki Mäkelä kertoo.

Päivisin tehtävät purkutyöt aiheuttavat melua lähiympäristöön. Melua tulee vanhan ratasillan purkamisesta. Uuden ratasillan paalutustyöt alkavat toukokuun loppupuolella, arviolta viikolla 23. Paalutukset kestävät marraskuun puoleenväliin. Sekä purkutöitä että paalutuksia tehdään arkisin klo 7–18.

Siltatyömaan urakkaan kuuluu tässä vaiheessa Aurajoen ratasillan lisäksi myös Helsinginkadun ylittävä Nummen alikulkusilta. Nummen alikulkusiltaa puretaan viikolla 22 neljänä vuorokautena päivin ja öin. Purkutöistä aiheutuu melua ympäristöön. Työt on tehtävä läpi vuorokauden, jotta purkutyöstä koituva liikennehaitta saadaan minimoitua.

”Purkutöitä ja paalutuksia tarvitaan, jotta Kupittaan ja Turun rautatieasemien välille voidaan rakentaa uusi kaksoisraide. Pahoittelemme töistä kantautuvaa melua ja kiitämme asukkaita kärsivällisyydestä”, Mäkelä sanoo.

Uusia raiteita ratapihalle ja kaksoisraiteen rakennusta

Siltatyömaan lisäksi keväällä ja kesällä aletaan ahkeroida Turun henkilöratapihalla, Kupittaalla sekä Iso-Heikkilässä. Kesäkuun alussa henkilöratapihan urakassa uusitaan henkilöratapihaa: rakennetaan uusia raiteita, vaihteita ja henkilölaitureita sekä tehdään muun muassa sähköradan muutostöitä ja pohjanvahvistuksia.

Logomon puolella toimiva autojuna-asema siirretään Turun päärautatieaseman puolelle kesällä 2024. Vuonna 2024 valmistuvat myös ensimmäiset Logomonsillan ja uusien matkustajalaiturien väliset hissit ja laituriportaat. Ratapihaa kehitetään hankkeessa Mäkelän mukaan kokonaisuutena.

”Parannamme esimerkiksi ratapihan valaistusta ja huomioimme rakentamisessa ratapihan vierellä asuvat ihmiset. Rakentamisesta aiheutuu häiriötä esimerkiksi melun ja pölyn muodossa. Valmistuttuaan ratapiha kuitenkin lisää alueen esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä luo uusia maankäytön mahdollisuuksia asuntorakentamista ja lähijunia varten”, Mäkelä kuvailee.

Henkilöratapihan työt aiheuttavat melua, tärinää ja työmaaliikennettä. Työmaaliikenne kasvaa henkilöratapihan katuverkossa, kun massanvaihtoon tarvittavat kuorma-autot liikkuvat alueella.

Kupittaan ja Turun välille rakennetaan kaksoisraide. Uusien raiteiden pohjalle tehdään uudet rakenteet, jotka edellyttävät paalutusta ja louhintaa. Paalutus- ja louhintatöistä aiheutuu melua ja tärinää.

Koulukadulle uusi silta ja Iso-Heikkilässä louhintaa

Koulukadun vanha alikulkusilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta. Uusi silta rakennetaan kahdessa vaiheessa, ja sillan ensimmäinen puolikas uusitaan kevääseen 2024 mennessä. Sillan uusimisella varmistetaan turvallinen liikennöinti tulevaisuudessa Turun henkilöratapihan, Turun sataman ja Iso-Heikkilän tavararatapihan välillä.

Siltatöiden aikana osa Koulukadun ajoneuvoliikenteen kaistoista sekä nykyinen jalankulun ja pyöräilyn väylä ovat ajoittain poissa käytöstä. Työt tuovat ajoittaista melua ympäristöön, ja meluavat työt tehdään ensisijaisesti päiväsaikaan.

Iso-Heikkilän tavararatapihalla puolestaan laajennetaan länsipään kallioleikkausta. Lisäksi tavararatapihalla tehdään raide- ja vaihdemuutoksia. Tavararatapihalla louhitaan ajoittain toukokuusta elokuuhun asti, ja louhinnasta kantautuu melua.

Liikennejärjestelyitä on keväällä ja kesällä tulossa ainakin Koulukadulle, Aurajoen siltatyömaan ympäristöön sekä Kupittaalle.

”Tiedotamme tulevista liikennejärjestelyistä, melusta ja tärinästä ennakoivasti lähempänä töiden alkua”, Mäkelä lupaa.

Lue seuraavaksi