Uutiset

Kuljetuskalusto

Kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyysvaatimus voimaan

Uuden asetuksen mukaan pitää edellinen ajo-oikeusluokka olla suoritettuna ennen kuin voi aloittaa ylemmän luokan opetuksen. Samalla kaikkien kuorma-autoluokkien suorittamiseen vaaditaan teoria- ja ajo-opetusta. Aikaisemmin henkilö saattoi päästä suoraan raskaan ajoneuvoyhdistelmän tai linja-auton tutkintoon hyväksyttämällä tutkinnonvastaanottajalla ajokokemuksensa. Muutosten myötä pelkkä ajokokemus ei enää riitä vaan kokelaan tulee suorittaa tietty määrä täydentävää opetusta.

Kuorma-autoluokkien opetusmäärät muuttuvat ja jatkossa suoritettavien opetustuntien määrään vaikuttavat olennaisesti aiemmat ajo-oikeusluokat.

Ammattikuljettajille ammattipätevyyskoulutus

Pelkkä ajo-oikeus ei kuitenkaan oikeuta vielä suorittamaan ammattimaisia kuljetuksia vaan uusilta alalle tulevilta kuljettajilta vaaditaan perustason ammattipätevyyden suorittaminen.. Perustason ammattipätevyyskoulutus kestää 280 tuntia tai nopeutetussa koulutuksessa 140 tuntia. Nopeutetulla 140 tunnin koulutuksella nuori henkilö ei pääse raskaimman kaluston kuljettajaksi ammattiliikenteeseen ennen kuin ikää on karttunut riittävästi.

Jos henkilö on saanut ajo-oikeutensa ennen 10.9.2009, tulee hänen suorittaa 35 tuntia jatkokoulutusta seuraavan 5 vuoden aikana, jotta hänen ammattipätevyytensä pysyy voimassa. Linja-autoluokkia varten jatkokoulutus tulee olla suoritettuna 10.9.2013 ja kuorma-autoluokkia varten 10.9.2014 mennessä. Henkilö voi päivittää ammattipätevyyden molempiin luokkiin yhdellä 35 tunnin koulutuksella.

Pelkällä ajo-oikeudella voi edelleen ajaa yksityisiä ajoja ja kuljetuksia.

Lähde: AKE

Lue myös liikenne- ja viestintäministeriön tiedote asiasta

Lue seuraavaksi