Uutiset

Kuljetuskalusto

Kuljetusyritysten kannattavuus heikkenee

Barometri osoittaa, että asiakassuhteissa hinnantarkistusmekanismi ei toimi. Kuljetussopimusten hinnantarkistusehdot ovat vaikutukseltaan liian hitaita, ne ottavat huomioon vain polttoaineen hinnan muutokset tai puuttuvat kuljetussopimuksista kokonaan.

Yritykset arvioivat kuljetettavien tonnimäärien ja ajosuoritteen seuraavien neljän kuukauden aikana pysyvän pääosin ennallaan tai lisääntyvän. Viidennes kyselyyn vastanneista odottaa niiden vähenevän.

Alkuvuoden aikana kalustomääräänsä oli kasvattanut 12 % vastaajista ja 8 % vastaajista arvioi yrityksen kalustomäärän lisääntyvän syyskuun alkuun mennessä.

Kevään aikana liikevaihtoaan oli kasvattanut oleellisesti 4,5 %:ia kuljetusyrityksistä ja yli 70 %:lla liikevaihto oli kasvanut jonkin verran tai pysynyt ennallaan. Yli 5 % arvioi liikevaihtonsa kasvavan seuraavan neljän kuukauden kuluessa oleellisesti.

Uusia kuljettajia arvioi tarvitsevansa yksi kolmasosa kaikista vastanneista yrityksistä. Erityisen voimakas kuljettajapula on Pohjois-Suomessa. Yli puolet kyselyyn vastanneista Lapin liikenneyrittäjien jäsenistä arvioi tarvitsevansa lisää työvoimaa seuraavan neljän kuukauden aikana.

SKAL Kuljetusbarometrin raportti kokonaisuudessaan http://www.skal.fi/index.phtml?s=957

Lue seuraavaksi