Uutiset

Kuljetuskalusto

Kuljetusten turvallisuusriskit hallintaan

Kuljettajaohjeet sisältävät toimialakohtaiset eKuljettajan käsikirjat ja asiakaskohtaiset eLastaus- ja ePurkupaikkaohjeet. Uudessa palvelussa vaarallisten aineiden kuljettajat ilmoittavat verkkolomakkeella voimassa olevat koulutuksensa ja yhteystietonsa Moverelle. Asiakkaat voivat palvelun avulla lähettää voimassa olevat lastaus- ja purkupaikkaohjeensa Moverelle sähköisesti. Tällä hetkellä kuljettajaohjeita on saatavilla noin sadalle asiakkaalle.

Kuljettajilla ja asiakkailla on mahdollisuus lukea ja tulostaa ohjeita reaaliaikaisesti. Asiakaskohtaisten ohjeiden käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Jatkossa asiakaskohtaiset ohjeet siirtyvät myös suoraan kuljettajan matkapuhelimeen.

Sähköinen eKuljettajaohjeistus palvelee kuljetusketjun kaikkia osapuolia, koska eri toimijoiden väliset poikkeustilanteet, kiire ja suorituspaineet kasvattavat toiminnan riskejä. Helposti saatavilla olevalla ja ajantasaisella tiedolla kuljetusten turvallisuusriskejä voidaan hallita ennakoivasti.

Lue seuraavaksi