Uutiset

Kuljetuskalusto

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy on Tampereen vuosisadan yritys

Tampereen yrittäjät on valinnut Kuljetusliike Matti Janhunen Oy:n Tampereen vuosisadan yritykseksi. Valinta julkistettiin yrittäjäjuhlassa Tampereella perjantaina 3.11.2017 

Kuva: Studio Karling

Valinnan perusteluissa järjestö toteaa, että Kuljetusliike Matti Janhunen Oy on ”alueellinen, menestyvä yritys, joka on investoinut, työllistänyt ja toiminut Tampereen alueella pitkään.” 

Järjestön valintakriteerien mukaan vuoden yrittäjäksi voidaan valita yritys, joka ”on ansioitunut ja toiminnallaan osoittanut esimerkilliseksi toimialansa ja koko yrittäjäkunnan edustajaksi paikkakunnalla ja jolla on esimerkillinen ja yrittäjyyteen kannustava tarina.”

Valinnan perusteluissa korostetaan myös perheyrityksen jatkuvuutta: yritystoimintaa jatkavat nykyään jo kolmannessa polvessa toimitusjohtaja Jussi Janhunen ja kuljetuspäällikkö Ari Janhunen

Yritystoiminnan aloitti yrittäjien isoisä Aarne Janhunen vuonna 1944 Tampereen keskustaan perustamallaan autosähkölaitekorjaamolla. Kuljetusliike Matti Janhunen Oy perustettiin vuonna 1983. Se työllistää noin 40 henkeä ja sen liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa. Yritys toimii Tampereen Lakalaivassa.

”Menestyvä asiakas antaa meille mahdollisuuden menestyä.”

”Olemme hyvin myönteisesti yllättyneitä saamastamme tunnustuksesta.  Valinta auttaa meitä jaksamaan ja pitämään yllä laatua, joka on yli 70 vuotta ollut perheemme yritystoiminnan kulmakivi”, sanoo Kuljetusliike Matti Janhunen Oy:n toimitusjohtaja Jussi Janhunen.

”Yrityksemme menestys perustuu pohjimmiltaan siihen, että tuotamme asiakkaalle lisäarvoa eli autamme tätä toteuttamaan omat projektinsa onnistuneesti. Vain menestyvä asiakas luo meille kestävät mahdollisuudet menestyä. Onnistuminen edellyttää asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä ja oikeiden laitteiden ja tekijöiden valitsemista kuhunkin tehtävään. Jotta yritys voi menestyä, sillä täytyy olla uskallusta investoida uuteen ja nykyaikaiseen kalustoon sekä halua tukea kuljettajien kouluttautumista alan kaikkein haastavimpiin töihin”, sanoo Jussi Janhunen.

Kuva: Emil Bobyrev

”Jaamme vastuuta nosturien, niiden varusteiden ja toimintatapojen valinnasta tietoisesti työntekijöillemme ja kuuntelemme heidän näkemyksiään, koska usein heillä on paras käsitys

Kuva: Emil Bobyrev

jonkin tilanteen erityisvaatimuksista. Tämä lisää sitoutumista asiakkaan ja yrityksen tavoitteisiin sekä lisää työn mielekkyyttä ja työntekijöidemme ammattiylpeyttä”.

”Alan toimintaympäristö on nykyään sellainen, että työn kestoa ja alkamista on usein vaikea ennustaa. Viime hetken muutokset ovat hyvin tavallisia, mikä edellyttää työntekijöiltämme tuntuvaa joustavuutta. Otamme tämän vastavuoroisesti huomioon järjestelemällä vapaa-aikoja mahdollisimman joustavasti myös työntekijöidemme tarpeitten ja toiveitten mukaan”.

”Yritystoimintamme ydin on siinä, että teemme sen mitä lupaamme liiketaloudellisesti järkevällä tavalla. Toimintamallit olemme saaneet selkeästi edeltäviltä sukupolvilta, jotka osasivat antaa meille sopivasti tilaa ja vastuuta oikeaan aikaan. Keskeisiä arvojamme ovat varmuus, viihtyminen ja asiakkaan arvostaminen. Tämä tarkoittaa, että työt tehdään varmasti sopimusten mukaan ja asiakkaan tarpeita vastaavasti. Kun kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä, töitä riittää eikä kenenkään ole vaikeaa viihtyä työssä”, päättää Jussi Janhunen.

”Pitkäjännitteisyys ja peräänantamattomuus ovat tällaisessa yritystoiminnassa kaikkein tärkeimpiä ominaisuuksia. Toisaalta pitää kyetä pitämään paperit kunnossa ja on osattava lukea numeroita”, kuljetusliikkeen perustaja Matti Janhunen hahmottelee yrityksen menestyksen perustaa. ”Kaikista hienoin tapa luopua yrityksestä oli löytää siihen jatkaja. Ja kun aikanaan varmistui, että kolmas polvi jatkaa, tuli uskallusta investoida”.

”Valinta vuoden yrittäjäksi tuntuu kyllä hienolta. Kun tällaista firmaa pitää, ei tarvitse jännityskertomuksia lukea”, toteaa Matti Janhunen lopuksi.

http://www.janhunen.fi/me

Lue seuraavaksi