Uutiset

Kuljetuskalusto

Kuljetuskuutio Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Antti Rinta-Porkkuselle

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on myöntänyt vuoden 2014 Kuljetuskuutio-palkinnon infrastruktuurista vastanneelle johtajalle Antti Rinta-Porkkuselle Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Palkinnolla SKAL haluaa nostaa esiin ELY-keskusten ja tieviranomaisten merkityksen raskaan liikenteen sujuvuudelle, elinkeinoelämälle ja liikenneturvallisuudelle.

SKAL kiittää tunnustuksellaan Antti Rinta-Porkkusta, joka on pitkän Tiehallinto- ja ELY-keskus -uransa aikana toiminut hyvän tienhoidon ja tieinfrastruktuurin kehittämisen sinnikkäänä puolestapuhujana. Rinta-Porkkusen ansiosta Kaakkois-Suomen tieviranomaiset ja alueen kuljetusyrittäjät ovat tehneet poikkeuksellisen läheistä ja hedelmällistä yhteistyötä. Tuoreena esimerkkinä Antti Rinta-Porkkusen aktiivisuudesta on valtatie 6:n sillan korotushanke loppuvuodelta 2014. Useiden tuotantolaitosten kuljetusreitin varrella sijainnut silta oli liian matala uusien 4,4 metriä korkeiden raskaan liikenteen ajoneuvojen alitukseen. Rinta-Porkkusen johdolla sillan alittavaa tietä rouhittiin ripeässä aikataulussa niin, että alituskorkeus saatiin nykyaikaiselle kuljetuskalustolle riittäväksi. 

Lue seuraavaksi