Uutiset

Kuljetuskalusto

Kreate Rata toteuttaa junien kohtaamispaikat Niskassa ja Utajärvellä


Artikkelikuva: Utajärven nykyinen liikennepaikka etelän suuntaan kuvattuna. Kreate Rata jatkaa liikennepaikan raiteita 350 metrillä. (Kuva: Kreate Rata)


Oulu–Kontiomäki uudet liikennepaikat -hankkeen kolmas osuus on käynnistynyt, kun Kreate-konserniin kuuluva Kreate Rata rakentaa uuden pitkien junien kohtaamispaikan Utajärven Niskaan sekä pidentää Utajärven nykyistä liikennepaikkaa. Oulun ja Kontiomäen välinen rataosuus on 166 kilometrin pituinen yksiraiteinen rata, jonka liikennekapasiteettia parannetaan hankkeessa uusilla kohtaamispaikoilla myös Vaalan Liminpurossa ja Paltamon Kuusikkoniemessä. Kreaten osuus ratahankkeesta on 5,2 miljoonaa euroa.

Kreate Radan huhtikuussa alkanut urakka sisältää Niskan uuden liikennepaikan rakentamisen ja Utajärven nykyisen liikennepaikan raiteiden jatkamisen 350 metrillä. Urakkaan kuuluvat myös uusien raiteiden ja vaihteiden vahvavirta- ja sähköratatyöt molemmissa liikennepaikoissa.

”Junien kohtaamispaikkojen rakentaminen Oulun ja Kontiomäen yksiraiteisella rataosalla mahdollistaa jopa 925-metristen junien sujuvan ja turvallisen kohtaamisen. Uusia pitkien junien kohtaamispaikkojen myötä rataosuuden välityskyky paranee huomattavasti”, kertoo projektipäällikkö Vesa Pakarinen Väylävirastolta.

Rakennusurakalla vastataan myös tavaraliikenteen kasvavaan määrään, josta suurin osa muodostuu teollisuuden kuljetuksista.

”Kun Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan toiminta alkaa ensi vuonna, puukuljetukset moninkertaistuvat. Pohjois-Suomelle tärkeän rataosuuden välityskyvyn parantamisella on suuri vaikutus paitsi alueen myös koko Suomen teollisuudelle”, kertoo kohteen työpäällikkö Aleksi Romppainen Kreate Radalta.

Kiireellinen aikataulu kirittää valmistumista

Hankkeeseen tuo haastavuutta Kemin biotuotetehtaan sanelema tiivis aikataulu. Kreate Radan osalta urakan rakennustyöt valmistuvat Utajärvellä syyskuussa 2022 ja Niskassa marraskuussa 2022.

”Niskan uusi liikennepaikka toteutetaan neitseelliseen maastoon, jossa vielä tällä hetkellä huojuu metsä. Ison osan rakennuskauden parhaimmasta työajasta vie Niskaan rakennettavan esikuormituspenkereen painuma-aika, joka alkaa kesäkuun alussa ja päättyy syyskuussa. Urakkaan kuuluu asennettavaksi myös massiivisia teräsrumpuja, joiden materiaalin saatavuusongelmat lisäävät haastavuutta”, Romppainen kuvailee.

”Vahvan rataosaamisen ja tehokkaan kaluston ansiosta pystymme toteuttamaan entistä suurempia ratahankkeita. Oulu–Kontionmäki-ratahanke täydentää hienolla tavalla vilkkaasti alkanutta vuottamme merkittävien ratahankkeiden osaavana toteuttajana”, sanoo ratayksikön johtaja Timo Leppänen Kreate Radalta.

Kaikki Oulu–Kontiomäki uudet liikennepaikat -hankkeen kohtaamispaikat valmistuvat ja otetaan käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä. Väyläviraston tilaaman hankkeen budjetti on 23 miljoonaa euroa, josta Kreate Radan osuus on 5,2 miljoonaa euroa.

Lue seuraavaksi