Uutiset

Kuljetuskalusto

Kotimaan rahti ja vientikuljetukset sujuneet koronasta huolimatta

Rekka rampilla

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ylläpitää yleiskuvaa koronan vaikutuksista liikenteeseen, logistiikkaan, ulkomaankaupan reitteihin ja yritysten työntekijöiden liikkumiseen.

Tavaraliikenne toimii Suomessa varsin häiriöttömästi verrattuna moniin Etelä-Euroopan maihin. Samoin meille olennaiset Euroopan satamat toimivat hyvin. Uuttamaata koskevien rajoitusten osalta on tärkeää, että henkilöliikenteen valvonta ei hidasta tavarakuljetuksia ja että sallitun työmatkaliikenteen ohjeet olisivat alusta alkaen selkeitä. Uudellamaalla tavaraliikenne tarvitsee vapaan kaistan.

Logistiikkapalvelut Suomessa

Logistiikkamarkkina on sopeutunut nopeasti ja markkinaehtoisesti koronasta johtuviin kysynnän muutoksiin. Joillakin toimialoilla kuten elintarvikekuljetuksissa kysyntä on lisääntynyt ja vastaavasti joillain laskenut. Suurin muutos on henkilöliikenteen palveluissa, jossa asiakasmäärät ovat tippuneet 50 – 90 prosenttia (linja-auto-, juna-, lento- ja laivaliikenne).

Toistaiseksi tiekuljetuksissa ei ole merkittäviä ongelmia. Rautateiden tavaraliikenne sujuu lähes normaalisti. Viranomaisrajoituksia ei ole.

Kaikki satamat ovat auki tavaraliikenteelle normaalisti. Helsinki–Tukholma laivaliikenteen loppumisen jälkeen tavaraliikenne on lisääntynyt Turussa ja Naantalissa ja kapasiteetti riittää Ruotsin suuntaan. Tarjonta Viron satamiin on vähentynyt, mutta Keski-Eurooppaan tilanne on normaali.

Kuljetusyhteydet Eurooppaan

Meriliikenne Keski-Eurooppaan päin jatkuu normaalisti – meille tärkeät satamat ovat auki. Valtiot takaavat isojen Keski-Euroopan satamien toiminnan (muun muassa Rotterdam ja Antwerpen). Keski-Euroopasta Suomeen suuntautuvassa liikenteessä on hajatietoja ruuhkautumisesta lähtösatamissa. Aasian tilanteesta alkanut konttipula heijastuu Euroopan satamiin.

Etelä-Euroopan satamissa on reitti- ja aikataulumuutoksia. Myös volyymit laskevat vähitellen, kun yritysten toiminta hiljenee.

Tieliikenteen tavarakuljetusten rajanylitykset sujuvat hyvin henkilöliikenteen tarkastuksista huolimatta. Vain Sveitsin rajoilla on ollut 1 – 3 tunnin odotusaikoja. Kaakkois-Euroopassa rajaruuhkat ovat saattaneet olla yli kolmen tunnin pituisia.

Kuljettajien taukopaikoista ja saniteettitiloista on pulaa. Tilannetta yritetään helpottaa EU-linjauksilla ja viranomaisyhteistyöllä.

Päivitettyä tietoa on osoitteessa www.ek.fi/koronaliikenne

Lue seuraavaksi