Uutiset

Kuljetuskalusto

Kome Oy uudistaa tuotantoaan

KOME Oy on aloittanut tuotannon kehittämisohjelman Haapajärven ja Iisalmen tehtailla.

Kehittämisohjelma sisältää mm. uutta tuotantotilaa, toiminnanohjausjärjestelmän ja tuotantoon nykyaikaista laitteistoa. Uudistuksilla pyritään saavuttamaan parempaa kilpailukykyä niin kotimassa kuin vientimarkkinoilla.

Uudistustyöt on aloitettu Haapajärvellä uuden n. 3000 m2 tuotantotilan rakentamisella.

Uudessa tuotantotilassa on kiinnitetty huomioita erityisesti tuotannon virtaviivaistamiseen sekä energiatalouteen. Uudessa tuotantotilassa sijaitsee myös raskaan kalustonkorjaamo. Tuotantotila valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Uudella tuotannonohjauksella saavutetaan tuotannon selkeytymistä ja perävaunun
elinkaaren aikaisen seurannan hallintaa. Uusi tuotannonohjausjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön ensimmäisenä Iisalmen tehtaalla tämän vuoden aikana ja heti sen jälkeen Haapajärvellä. Järjestelmä otetaan käyttöön myös Rautalammin ja Mikkelin tehtailla myöhemmin.

Levyntyöstöä nykyaikaistetaan CNC-ohjatuilla järjestelmillä Haapajärvellä ja Iisalmessa. Lisäksi kehittämisohjelmassa nykyaikaistetaan tuotantovälineistöä ja työergonomiaa mm. perävaununostimilla.
 

Lue seuraavaksi