Uutiset

Kuljetuskalusto

Kelitietoa kulkuneuvosta kuljettajalle

WiSafeCar-hankkeessa kehitetty ajoneuvojen ja liikenteen kommunikaatio¬järjestelmä tähtää nykyistä parempaan liikenneturvallisuuteen ottamalla huomioon sään aiheuttamat vaikeat liikenneolosuhteet. Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksen mukaan onnettomuusriski lumisella tai jäisellä tienpinnalla on 4,1-kertainen normaaliin verrattuna. Kehitteillä oleva järjestelmä varoittaa kuljettajaa välittömästä onnettomuusvaarasta.
Järjestelmään linkitetyt ajoneuvot viestittävät havaintonsa liikenteestä, keliolosuhteista ja säätilasta taustajärjestelmään, joka analysoi tiedon välittäen sen muille liikenteessä oleville ajoneuvoille yhdessä kelitietojen kanssa. Järjestelmä varoittaa kuljettajaa välittömästä onnettomuusvaarasta.
Yhteistoiminnallinen ajaminen, jossa ajoneuvot ja tieverkoston järjestelmät kommunikoivat ja jakavat tietoa keskenään, yleistyy ja sen arvioidaan tulevan osaksi päivittäistä elämäämme vuosien 2014–2030 aikana.
Suomalaisten organisaatioiden suunnittelema järjestelmä eroaa muista vastaavista kokonaisvaltaisen lähestymistapansa sekä kuljettajan saaman ajantasaisen sää- ja kelitiedon kanssa.
VTT kehittää yhteistoiminnallista, tilannetietoista ajoneuvoverkkoa sekä ajokelin monitorointiin liittyvää anturitekniikkaa. Mobisoft toimii hankkeen koordinaattorina sekä ajoneuvossa käytettävien sovellusten ja niiden tarvitsemien tietoliikenneratkaisujen kehittäjänä. Nämä ratkaisut toimivat osaltaan Sunit Oy:n ajoneuvotietokoneissa. Ilmatieteen laitos kehittää järjestelmän tiesääpalveluja sekä osallistuu autojen välisen tietoverkkoarkkitehtuurin suunnitteluun. Taipale Telematics Oy:n tehtävät hankkeessa liittyvät mittausmenetelmien arviointiin ja niiden yhdistämis¬mahdollisuuksiin ajoneuvoihin sekä kelidatan tuottamiseen. Infotripla Oy yhdistää eri lähteistä saatavan tiedon liikenteen ajantasaiseksi tilannekuvaksi, joka välitetään auton järjestelmiin.
Syksyllä 2009 käynnistyneen WiSafeCar-projektin tuloksien kaupallinen hyödyntäminen on lähtenyt liikkeelle liikennepalvelujen muodossa ja lisää tuloksia on odotettavissa seuraavien kahden vuoden aikana.

Lue seuraavaksi