Uutiset

Kuljetuskalusto

Kelirikkoa ja muuta keväistä

Pitkänlaiseksi venähtäneen ja paikoin runsaslumisen talven jälkeen on koittanut kevät lämpöaaltoineen. Koko talven jatkunut tienpitäjän kamppailu sääolosuhteita vastaan on saanut jatkoa myös keväällä. Kevään kelirikkotilanne on ollut pahin 20 vuoteen.

Viime vuoden lopun runsaiden sateiden vuoksi tierakenteet olivat pakkasten alkaessa hyvin märkiä, ja leutona käynnistynyt pakkaskausi kasasi niihin jääkerroksia. Kun kevät alkoi äkillisellä lämpöaallolla, se sai tierakenteet sulamaan nopeasti, eikä sulanut vesi ehtinyt haihtua tiestä. Sen seurauksena teiden rakenteissa oleva vesi on heikentänyt teiden kantavuutta ja aiheuttanut pintakelirikkoa.

Kelirikon runtelemille teille joudutaan pahimpiin paikkoihin ajamaan mursketta tien pitämiseksi kulkukelpoisena. Ajan oloon tilanne yleensä kuitenkin helpottaa, jos sademäärät pysyvät inhimillisinä.

Myös päätieverkolla näkymät ovat talven jäljiltä paikoin lohduttomat. Roudan vaikutukset ovat ehkä vähäisempiä, mutta päällysteet näyttäisivät olevan huonossa kunnossa.

Taannoin, ajaessani valtatietä numero kolme, kiinnitin huomioni tien varteen pystytettyyn epätasainen tie -liikennemerkkiin ja sen kahteen lisäkilpeen. Toisessa niistä ilmoitettiin päällystevaurioista ja toinen ilmaisi vaikutusalueen pituuden, 50 kilometriä. Aivan oikein, viisikymmentä kilometriä. Osoittautui, että kumpikaan lisäkilvistä ei suinkaan ollut liioittelua. Tulivat väistämättä mieleeni kirjailija Tuomas Kyrön luoman henkilöhahmon sanat: ”Kyllä minä niin mieleni pahoitin.” Toivon mukaan niistä päällysteiden korjauksiin tarkoitetuista rahoista, joista osa jo siirrettiin aivan aiheellisesti talvikunnossapitoon, riittää jotakin kyseiselle tieosuudelle.

Pahoitin mieleni siksi, että arvokas kansallisomaisuutemme – tieverkko – rappeutuu kovalla tahdilla. Ilman toimivia tieyhteyksiä yhteiskuntamme lamaantuu ja muut ponnistelut hyvinvointimme eteen valuvat hiekkaan. Siksi tuntuu hieman oudolta, että jälleen on väläytelty mahdollisuutta nostaa suurimpia sallittuja yhdistelmämassoja. Ei tiestömme tahdo kestää näitä nykyisiäkään. Toivoa sopii, että päätös harkittaisiin huolella.

Vaan ei tilanne aivan lohduton ole. Kevääseen kuulu myös päällystystöiden alkaminen teillä. Vielä sentään jonkin verran päällysteitä uusitaan. Päällystystyömaiden turvallisuuden takaamiseksi jokaisen työmaan ohi ajavan autoilijan on syytä noudattaa varovaisuutta, nopeusrajoitusta ja muita annettuja ohjeita. Päällystysporukat ovat hyvällä asialla, joten suodaan tiellä työskenteleville turvallinen työympäristö. Siitäkin huolimatta, että matka-aika työmaan takia vähän pitenee.

Tämä teksti on pääkirjoituksena Konepörssin numerossa 6 / 2018, kuljetuskalustoa käsittelevällä puolella.

Lue seuraavaksi