Uutiset

Kuljetuskalusto

Kaasukäyttöisille kuorma-autoille suunnitteilla hankintatuki

Polttoainesäiliö nesteytetylle kaasulle

Hallitus valmistelee määräaikaista hankintatukea uusille kaasukäyttöisille kuorma-autoille. Tuki on erittäin toivottu toimenpide, jonka on arvioitu lisäävän selvästi kaasukuorma-autojen kysyntää. Monet EU-maat, esimerkiksi Saksa ja Espanja, ovat ottaneet käyttöön vastaavia hankintatukia vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien kuorma-autojen yleistymisen nopeuttamiseksi.

Kaasukäyttöisten kuorma-autojen määrä autokannassa on vielä toistaiseksi pieni. Kaasukäyttöisiä kuorma-autoja on Suomessa käytössä vasta noin 200, vaikka kaasunjakeluverkosto on viime vuosikymmenellä laajentunut ja kaasuautojen käyttökustannukset ovat edulliset. Kaasuautojen hankintaa on jarruttanut niiden korkeampi hankintahinta, toistaiseksi rajallinen mallivalikoima ja epävarmuus kaasunjakeluverkoston kattavuudesta. Ehdotettu tuki kaventaisi kaasuautojen hintaeroa perinteiseen tekniikkaan nähden ja lisäisi selvästi kaasuautojen kysyntää.

Tukea on ehdotettu myönnettävän yli 16 tonnin kuorma-autoille. Tuen suuruus olisi nesteytettyä kaasua (LNG) käyttäville kuorma-autoille 12 000 euroa ja paineistettua kaasua (CNG) käyttäville kuorma-autoille 5 000 euroa. Ehdotetut hankintatuet ovat suuruudeltaan samaa suuruusluokkaa kuin esimerkiksi Saksan ja Espanjan hankintatuet. Saksassa kaasukuorma-autojen hankintatuen kysyntä on ylittänyt odotukset – sitä on vuosina 2018–2020 käytetty noin 2 300 LNG-auton ja noin 500 CNG-auton hankintaan.

Lausuntopyyntö

Lainsäädännöllisesti kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki tulisi osaksi lakia, jossa säädetään jo nyt muun muassa romutuspalkkiosta ja henkilöautojen muuttamisesta kaasu- tai etanolikäyttöiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee lakimuutosta ja pyytää 13.9.2020 mennessä lausuntoja asiasta. Oman näkemyksensä aiheesta voi kirjata osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Tuki tulisi laajentaa myös sähkökäyttöisille autoille sekä jakelukuorma-autojen ja pakettiautojen kokoluokkaan

Ehdotettu tuki olisi tärkeää laajentaa myös sähkökäyttöisille kuorma-autoille, joita alkaa vähitellen tulla tarjolle erityisesti jakelukuorma-autojen kokoluokkaan. Myös pakettiautojen kokoluokassa tuelle olisi tarvetta, sillä sähköpakettiautojen valikoima on laajentumassa ja toimintamatkat ovat pidentyneet jakelutarpeisiin paremmin sopivaksi. Sähköpakettiautojen hankintahinnat ovat vielä selvästi perinteistä tekniikkaa korkeammat, joten hankintatuella niiden kysyntää voitaisiin piristää nopeasti.

Lue myös: Liikennettä kolmella Volvo FH LNG -vetoautolla

Lue seuraavaksi