Uutiset

Kuljetuskalusto

Jyki investoi tulevaan

Keski-Suomen Jämsän Länkipohjassa toimiva Jyki Oy tunnetaan niin Suomessa kuin vientimarkkinoillakin valmistamistaan puutavara-, kasetti- ja vaihtolavaperävaunuista. Yrityksen puolen vuosisadan mittaisen historian aikana tuotteet ovat jatkuvasti muuttuneet teknisemmiksi ja kooltaan suuremmiksi. Juuri perävaunujen kasvanut koko yhdessä valmistusprosessien kehittämisen kanssa synnyttivät tarpeen tuotantotilojen uudistamiselle. Jyki Oy:n tuotantolaitokset ovatkin viimeisen vuoden aikana saaneet kokea historiansa suurimman uudistuksen. Asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä perävaunuja rakennetaan nyt nykyaikaisissa ja nykyaikaisin laittein varustetussa perävaunutehtaassa.

”Meillä on tuotantotiloina nyt noin 6000 neliötä täysin uutta tilaa, jota täydentää viime vuosikymmenen lopulla saneerattu ja laajennettu 4000 neliön loppuvarustelutila”, kertoo Jyki Group Oy:n toimitusjohtaja Aki Sirén, jonka mukaan tarve nyt tehdylle investoinnille nähtiin jo pitkään.

”1960-luvun puolivälissä rakennettu tehdas oli paitsi matala ja sokkeloinen, myös rakennuksena elinkaarensa päässä”, summaa Sirén.

Uusien seinien myötä myös tehtaan tuotantoprosessi voitiin uudistaa vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Sirénin mukaan kooltaan kasvaneet tilat antavatkin mahdollisuuden myös tuotannon menetelmien kehittämiseen.

Jykin historian mittavimmat investoinnit eivät rajoitu yksinomaan valmistustoimintaan, sillä uuden tehtaan rakentamisen yhteydessä samalla tontilla sijainnut korjaamotila sai kylkeensä 1400 neliötä uutta ja ajanmukaista tilaa. Laajennuksen myötä myös perävaunujen huolto- ja korjaustoiminnassa astutaan uuteen aikakauteen, sillä uudisrakennus pitää sisällään muun muassa korinoikaisulaitteet kolarikorjauksia varten.

Remontoinnin yhteydessä aiemmin ulkotiloissa sijainnut jarrudynamometri on sekin tuotu lämpimiin sisätiloihin työskentelymukavuuden kasvattamiseksi. Ensisijaisesti autoilijoita, mutta ohessa myös omaa huolto- ja korjaustoimintaa palveleva varaosamyymäläkin sai päivityksen yhteydessä uudet ja kooltaan kasvaneet tilat korjaamorakennuksesta.

Sirénin mukaan investoinnit korjaamotoimintaan antavat omalta osaltaan mahdollisuuden toiminnan kasvattamiseen, joskin ajatuksena on jatkossakin pitäytyä yksinomaan perävaunujen ympärillä tehtävissä töissä.

”Normaalien huoltojen ja korjausten ohella olemme menneen kesän ja alkusyksyn aikana tehneet lisäakseliasennuksia erityisesti puutavaraperävaunuihin”, muistuttaa Sirén, jonka mukaan henkilökunnan määrää on kuluvan vuoden aikana lisätty noin kymmenellä osaajalla, joista valtaosa on aloittanut työnsä korjaamotoiminnan parissa.

Jyki Group Oy:n toimitusjohtaja Aki Sirénin mukaan alkukesästä julkisuuteen tuotu tieto kokonaismassauudistuksesta piristi alkuvuonna alavireisesti käynyttä perävaunukauppaa, joka on sittemmin asettunut normaalille uralleen. Länkipohjasta katsottuna vuosi 2013 jääkin perävaunukaupan historiaan edellisvuotta hiukan pirteämpänä – joskaan uusia tuotantoennätyksiä ei kuluvan vuoden tuotannolla saada aikaan.

Uusien kokonaismassojen myötä suomalaismaanteillä ja varsinkin metsäautoteillä sekä soramontuilla tullaan Sirénin mukaan näkemään aiempaa monipuolisempi joukko perävaunutyyppejä.

”Tällä hetkellä asiakkaat tilaavat lähinnä viisiakselisia kiinteitä puutavaraperävaunuja, mutta pitkällä aikajänteellä uskon variaatioiden määrän kasvavan nykyisestä. Aika näyttää, missä määrin neliakselisia puutavaraperävaunuja jatkossa myydään. Kasettiperävaunuissa painopiste on kuitenkin muuttunut neliakselisuuteen”, maalaa Sirén tulevaisuutta, johon Jykin kohdalla kuuluu myös uusi tuotesegmentti.

”Ostimme alkuvuodesta Malkki Oy:n piirustukset ja oikeudet heidän valmistamiinsa autonkuljetusperävaunuihin, joiden tuotantoa olemme vähitellen aloittamassa. Autonkuljetuskaluston kohdalla suomalaismarkkinat ovat kiistatta kapeat, joskin uskon kentällä olevan tilaa paikallisesti valmistetulle räätälöidylle tuotteelle”, arvelee Sirén,

Jykin uudistetussa perävaunutehtaassa valmistetaan nyt erityisesti viisiakselisia puutavaraperävaunuja suomalaisasiakkaiden tarpeisiin. Jyki Group Oy:n toimitusjohtaja Aki Sirénin mukaan Länkipohjassa sijaitsevan tehtaan tuotannosta noin kolmannes jää Suomeen loppuosan päätyessä vientimarkkinoille.

Uusitusta ja kooltaan kasvaneesta varaosamyymälästä löytyy varaosat perävaunukalustoon. Ville Rautiaisen luotsaama myymälä palvelee kahden ammattilaisen turvin.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi