Uutiset

Kuljetuskalusto

Jouni Porokka on valittu Pohjois-Karjalan Yrittäjien puheenjohtajaksi

Pitkän linjan yrittäjä Jouni Porokka on valittu Pohjois-Karjalan Yrittäjien puheenjohtajaksi. Jouni Porokka näkee tärkeänä kokemuksensa tämän hetkisessä yritysten toiminnallisessa tilassa. Hän kokee, että yrittäjät tarvitsevat tukea laajalla alueella maakunnassa. Jouni Porokka haluaa panostaa puheenjohtajan tehtäväänsä, mutta haluaa kuitenkin olla vahvasti kehittämässä Närhi Oy:n toimintaa ja ottaa vastuualueekseen Kesla ja Jyki -tuotteiden myynnin kehittämisen tuo-tejohtajaroolissa.

”Edellisen kerran neljä vuotta sitten jouduin kieltäytymään kunniasta toimia Yrittäjien puheen-johtajana työtehtävieni vuoksi, mutta tällä kertaa saimme tehtäväorganisoinnin avulla sitoutu-miseni mahdolliseksi”, tiivistää Jouni Porokka.

”Täytyy todeta, että Jounin antaumuksellinen yrittäjäasenne on merkittävä etu yrittäjien pu-heenjohtajan tehtävää suorittaessa ja haluamme tukea Jounia vastuullisessa tehtävässä”, kertoo Jari Närhi.

Tässä yhteydessä Närhi konsernin toimitusjohtaja Jari Kukkonen ottaa vastatakseen Jouni Po-rokan hallinnolliset tehtävät Porokka Forest Oy:n toimitusjohtajana.

Lue seuraavaksi