Uutiset

Kuljetuskalusto

JAKK – kuljettajan ammattipätevyyskoulutukset

Kuljettajan ammattipätevyys

Laki- ja asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydestä astui voimaan 1.8.2007. JAKK on järjestänyt näitä kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksia eri toimipisteissä 2008lähtien.

Jokaisen ammatissa toimivan kuljettajan on suoritettava jatkokoulutusta 35 tuntia seuraavan viiden vuoden aikana. JAKK on hyväksytty antamaan direktiivin mukaista jatkokoulutusta niin linja-auton kuin kuorma-autonkin kuljettajille. Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi JAKK tarjoaa jatkokoulutusta kuljettajan työtehtävien kannalta keskeisissä aiheissa. Koulutusohjelmissa on huomioitu myös kuljetusalaa sekä kuljettajaa koskevat kehittämistarpeet sekä lain asettamat vaatimukset. Jatkokoulutus on oltava suoritettuna kuorma-auton kuljettajien osalta 10.9.2014 mennessä ja linja-auton kuljettajien osalta 10.9.2013 mennessä. Ammattipätevyyden voimassaolosta joko haetaan ammattipätevyyskortti tai pätevyydestä tehdään merkintä ajokorttiin.

JAKK koulutus

Kävimme suorittamassa ammattipätevyyskoulutukseen kuuluvan yhden osa-alueen eli Tieturva 1-koulutuksen JAKKin Tampereen toimipisteessä Hepolamminkatu yhdeksässä. Tällä kertaa koulutus tapahtui JAKKin tiloissa arkipäivänä, mutta usein koulutus tapahtuu asiakkaan, esimerkiksi kuljetusliikkeen tiloissa tai jossakin muussa sopivassa tilassa ja viikonloppuna, jolloin yrityksen koko henkilökunta saadaan koulutettua yhdellä kertaa. Kahdeksan tuntia kestävään koulutukseen osallistui tällä kertaa kaikkiaan 12 alan ammattilaista ja kouluttajana toimi maarakennuspuolen kouluttaja Kai Tarkka.

Opiskelupäivän aikana käytiin läpi Tiehallinnon laatima peruskurssin oppikirja tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutuksesta koskien Tieturva 1 –kurssin suorittamista. Kouluttaja Kai Tarkka kävi opiskelumateriaalin läpi hyvin johdonmukaisesti ja käytännön esimerkein asioita valaisten. Myös opiskelijat olivat aktiivisia ja tekivät kysymyksiä kouluttajalle sekä kertoivat omista käytännön kokemuksistaan liikenteessä työskentelyssä.

Varsinainen direktiivikoulutushan edellyttää vain osallistumista ja kuuntelua luennolla. Päivän lopussa oli kuitenkin mahdollisuus samalla kertaa suorittaa Tieturva 1 pätevyys osallistumalla kokeeseen, jossa testattiin opiskelijoiden päivän oppimisen tulos monivalintatehtävillä. Testi koostui 12 kysymyksestä, joissa oli yhteensä 36 väittämää, joista piti osata ruksata vähintään 27 oikein 30 minuutissa, jotta sai kurssin hyväksytysti suoritetuksi. Todistuksen lisäksi kurssilta sai Tieturva 1 –kortin, joka on voimassa viisi vuotta.


Tieturva 1

Tieturva 1 –kurssi on tarkoitettu kaikille tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville ja Tiehallinto vaatii sen kaikilta tienpidon tehtävissä työskenteleviltä henkilöiltä pois lukien kertaluonteiset työtehtävät, kuten tavarantoimitukset. Jatkokurssi, Tieturva 2, on puolestaan tarkoitettu niille, jotka johtavat töitä, valvovat niitä ja suunnittelevat tai vastaavat niistä.

Tieturva koulutusohjelman tavoitteena on lisätä sekä työnjohdon että työntekijöiden liikenne- ja työturvallisuuteen liittyvää asiantuntemusta. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa työmaiden liikenteenohjausta ja opastaa tiellä tehtävissä töissä turvallisten ja oikeiden työmenetelmien käyttöön.

Miika Nyrö

Lue seuraavaksi