Uutiset

Kuljetuskalusto

Itä-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuodelle 2023

Suunnitelmassa esitetään tiiviisti, mitä ELY-keskus tekee maantienpidon ja liikenteen tehtävissä toimialueellaan Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.


Artikkelikuva: Tiemaisema Haminalahdessa


Viimeaikaiset toimintaympäristön muutokset ovat aiheuttaneet suurta ja aiheellista huolta myös Itä-Suomessa. Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Tommi Huttunen kertoo, että voimakas kustannusten nousu on johtanut siihen, ettei ELY-keskus pysty tekemään riittävästi tarpeellisia maanteiden korjauksia.

Maanteiden korjausvelka jatkaa kasvuaan ja uhkana on tilanteen kehittyminen niin pahaksi, ettei siitä enää tulevina vuosina kyetä ”palaamaan takaisin”, ennustaa ylijohtaja Tommi Huttunen.

Nyt julkaistusta suunnitelmasta käy ilmi, että maanteiden päivittäisen kunnossapidon ohella rakentamishankkeet maantieverkon ajantasaistamiseksi ja kehittämiseksi ovat käyneet valitettavan harvinaisiksi. – Väylävirasto käynnistää vuonna 2024 valtatien 9 parantamisen Lotteisen ja Jännevirran välillä Siilinjärvellä. Tämä on ainoa rahoituksen saanut uusi maantieverkon kehittämishanke koko Itä-Suomessa. Valtio saa katettua puolet hankkeen kustannuksista EU-rahastosta, mitä ilman hanke ei olisi käynnistynyt, Huttunen kuvailee hankkeen suunnitelmaa.

Markkinaehtoinen julkinen bussiliikenne on supistunut lähes olemattomaksi ja Itä-Suomen saavutettavuus on heikentynyt

Hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi myös siihen, ettei vuosina 2019–2022 notkahtanut julkisen liikenteen palvelutaso ole Itä-Suomessa palautunut toivotulla tavalla. Markkinaehtoinen bussiliikenne on supistunut lähes olemattomaksi, ja ELY-keskus pystyy korvaamaan liikenteen hankinnoillaan vain murto-osan poistumasta. Tämä vaikeuttaa kohtuuttomasti kansalaisten arkea silloin, kun julkinen liikenne on ollut ainoa liikkumisvaihtoehto. Itä-Suomen asema sekä mahdollisuudet pärjätä ja kehittyä heikentyivät sillä hetkellä, kun yksi suunta sulkeutui kenties pysyvästi. Samaan aikaan Itä-Suomen saavutettavuus muihinkin suuntiin on heikentynyt.

Yritysten toimintaedellytykset riippuvat muun muassa saavutettavuudesta ja osaavasta työvoimasta. Alueen elinvoima ja asukkaidensa elämänlaatu puolestaan ovat sidoksissa yrityksiin ja työpaikkoihin. Yrityksissä pohditaankin aikaisempaa vakavammin, kuinka toimia kannattavasti Itä-Suomessa. Suomi muodostuu alueista, ja koko Suomen menestymisen vuoksi on tärkeää huolehtia, että kaikki alueet voivat menestyä vahvuuksillaan.

Itä-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuodelle 2023 kokoaa yhteen rahoituksen, toimenpiteet ja kehittämisen painopisteet

Pohjois-Savon ELY-keskuksen julkaisemassa suunnitelmassa muun muassa kuvataan Itä-Suomen tienpidon ja liikennejärjestelmän tilaa, sen kehittämisen tavoitteita, ELY-keskuksen käytettävissä olevaa rahoitusta, toiminnan painopisteitä sekä merkittävimpiä toimenpiteitä tehtäväalueittain. Suunnitelma ja siinä esitetyt toimenpiteet painottuvat vuoteen 2023, mutta mukana on näkymiä myös muutamille seuraaville vuosille.

Itä-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelman ovat koonneet ELY-keskuksen asiantuntijat. Esitystapa ja sisältö ovat tiiviit, mutta taustatiedoista kiinnostuneille suunnitelmassa on linkkejä mm. liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) ja Väyläviraston sivuille.

Liite

Lue seuraavaksi