Uutiset

Kuljetuskalusto

Henkilökuvassa Veho-konsernin Tobias Sigerstad

Tobias Sigerstad nimitettiin heinäkuussa Veho-konsernin kuorma- ja linja-autojen maahantuonnin johtajaksi ja Ruotsissa toimivan Veho Import AB:n toimitusjohtajaksi. Sigerstad ottaa hoitaakseen kuorma- ja linja-autojen maahantuonnin Suomessa ja Virossa sekä kuorma-autojen maahantuonnin Latviassa, Liettuassa ja Ruotsissa. 

Tobias Sigerstad siirtyy Vehon palvelukseen Volvo Groupista, jossa hän on viimeksi työskennellyt Perussa Volvo Group Peru SA:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän työskenteli Volvo Truck Centerin johtajana Tukholmassa. Hänellä on myös aikaisempaa kokemusta useista johtotehtävistä Scanialla. Asetimme Sigerstadin kysymyspatterin ääreen ja hänellä olikin jo runsaasti mielenkiintoisia huomioita uuden haastavan tehtävän tuomista erikoispiirteistä.

Käsityksesi Vehosta ja sen tuotteista ennen nimitystä:

Veholla on hyvä maine alalla, ja tämä tuli hyvin selville jo työskennellessäni Pohjoismaisilla kuorma-automarkkinoilla Scanialla. Erityisen selväksi on tullut asiakaskunnan ja kilpailijoiden suoma kunnioitus Vehon avointa toimintaa kohtaan. Tiesin myös hyvin tarkoin Vehon hyvän markkinaosuuden Suomen kuorma-auto- ja bussimarkkinoilla.  

Vaikutelma Vehosta muutaman kuukauden työuran jälkeen:

Veho on vankalla pohjalla toimiva yritys, jonka omistajat katsovat sijoituksiinsa pitkällä tähtäimellä ja ovat myös erittäin sitoutuneita toiminnan kehittämiseen. Viimeaikainen kansainvälisille markkinoille laajentumisen strategia on rohkea ja mielenkiintoinen ratkaisu, joka haasteellisuudessaankin on merkittävä kehitysaskel yritykselle.

Suurena tekijänä kansainvälisen strategian onnistumissa toimii Vehon ammattitaitoinen ja määrätietoinen henkilökunta, josta myös paistaa läpi ylpeys työskentelemisestä yrityksen palveluksessa.

Päätavoitteet Veholla lyhyellä tähtäimellä ja pidemmällä aikavälillä:

Kunnianhimoisena tavoitteena on luonnollisesti lisätä markkinaosuuttamme ja merkitystämme kaikilla viidellä markkina-alueella. Samalla haluamme tehdä kaikesta helpompaa asiakaskunnallemme, sillä asiakastyytyväisyyden merkitys on meille hyvin tärkeää. Vaikka palvelujemme laatu on jo nyt hyvin korkea, tähtäimemme on aina vain korkeammalla tasolla!

Alan suurimmat haasteet tällä hetkellä ja tulevaisuudessa:

Polttoaineiden hinnan nousu, inflaation vaikutus asiakaskuntaan ja hieman epäselvät arviot kuljetusmäärien kehityksestä ensi vuoden aikana. Lisäksi tiettyjen komponenttien toimitusvaikeudet saattavat vaikuttaa ajoneuvojen saatavuuteen.

Luonnollisesti myös Ukrainan sota heittää varjon koko alan ylle. Täytyy muistaa, että monen suuren asiakkaamme henkilökunnasta merkittävä osa on kotoisin Ukrainan alueelta ja tällä hetkellä he ovat luonnollisesti kotimaassaan eivätkä asiakkaidemme ajoneuvojen ohjaamoissa eri puolilla Eurooppaa.

Vaihtoehtoisten energialähteiden vaikutus alalla:

Matka alan sähköistymiseen on jo alkanut ja se tulee mielestäni jatkumaan vain alati kiihtyvällä vauhdilla. Kehityssuunta näyttää selkeältä, vaikkakin sähkön hintaherkkyys herättää joitain kysymyksiä.

Vehon tuotteiden ja palvelujen taso nyt ja tulevaisuudessa:

Asiakastyytyväisyyden korkea taso on tavoitteemme myös jatkossa, sillä tyytyväinen asiakas käyttää tuotteitamme ja palvelujamme myös jatkossa. Tulemme panostamaan entistäkin enemmän myös ‘yhden pysähdyksen taktiikkaan’, mikä tarkoittaa palvelukokonaisuuksien kasvattamista, ja esimerkiksi päällirakenteiden, rengaspalveluiden sekä hydrauliikkahuoltojen määrää tullaan lisäämään.

Viiden eri markkinan tuomat haasteet toimenkuvassa: (Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua)

Haasteena on aina löytää oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin, ja samalla tulee huomioida maiden erikoispiirteet. Tämä tarkoittaa keskittymistä jokaisen viiden maan markkinoiden yksilöllisiin ominaisuuksiin ja tärkeimpien kehityskohteiden löytämiseen.

Energialähteiden ulkopuolella muut alan tärkeimmät trendit:

Isossa kuvassa suuret fleet-luokan asiakasyritykset tulevat edelleen kasvamaan ja niiden toiminta-alue myös laajenee. Meidän täytyykin varmistaa näiden yritysten palvelutaso tehokkaan ‘yhden pysähdyksen taktiikan’ avulla.

Toisaalta myös verkkokaupan kasvu vaatii uudenlaisia toimintatapoja ja sähköisen kuljetuskaluston merkitys korostuu.  Meidän täytyykin varmistaa, että kuljemme alan kärjessä myös sähköajoneuvojen kehityksessä ja näin varmistamme yhteistyömme alan tärkeimpien toimijoiden kanssa myös tällä alalla.

Suurimmat erot suomalaisessa ja ruotsalaisessa yrityskulttuurissa:

Suomen kieleni ei ole vielä kovin vahvaa, joten englannin käyttö puhekielenä luonnollisesti korostuu. Toisaalta meillä on naapurimaina luonnollisesti paljon enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja, mutta suurena ja hauskanakin erona on ainakin suomalaisten viihtyminen saunassa. Minun täytyykin selvästi opetella saunomaan enemmän, sillä Suomessa monet liikeasiatkin täytyy hoitaa saunan lämmössä.  

Terveiset Mercedes-Benzin, Fuson ja Setran asiakaskunnalle Suomessa:

Odotan mielenkiinnolla tapaamisia ajoneuvojamme käyttävän asiakaskunnan parissa ja haluan kuulla tarkoin mitä mieltä he ovat tuotteistamme sekä palveluistamme.

Lue seuraavaksi