Uutiset

Kuljetuskalusto

Helsingin sataman liikenne vireää

Helsingin Sataman tavaraliikenne on ollut vilkasta koko vuoden. Marraskuussa yksiköidyn tavaratuonnin määrä oli 390 000 tonnia (0 %) ja viennin määrä runsas 450 000 tonnia (+1 %). Tuonti ja vienti olivat yhteensä 840 000 tonnia, mikä on hivenen enemmän kuin vertailukaudella.

Tammi-marraskuussa Helsingin sataman kokonaistavaraliikenne kohosi runsaaseen 10 miljoonaan tonniin. Liikenteestä suurin osa, noin 9,3 miljoonaa tonnia, oli yksiköityä tavaraliikennettä eli konteissa, rekoissa ja perävaunuissa kuljetettua tuontia ja vientiä. Kasvu oli 4 % viime vuoteen verrattuna. Tästä oli tuontia 4,4 miljoonaa tonnia (+1 %) ja vientiä 4,9 miljoonaa tonnia (+7 %).

Marraskuussa matkustajien määrä jäi hieman viimevuotista pienemmäksi; matkustajia oli 773 000 (-1 %). Tallinnan linjalla kasvu kuitenkin edelleen jatkui. Tammi-marraskuussa matkustajia kulki 2 % enemmän kuin viime vuonna ja matkustajamäärä kohosi 10,1 miljoonaan matkustajaan.

Lue seuraavaksi