Uutiset

Kuljetuskalusto

Helpotusta autokannan päästöjen vähentämiseen

Laki vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuista astuu voimaan vuoden alussa. Uutena kohtana ovat sähkökäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuet. Tasavallan presidentti vahvisti lain vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuista 22.12.2021. Laki tulee voimaan 1.1.2022. Uusi tukiohjelma on määräaikainen.

Nykyistä täyssähköisten henkilöautojen ja kaasukuorma-autojen hankintatukea sekä henkilöauton muuntotukea on mahdollista hakea vuosina 2022 ja 2023. Lisäksi tukea voi saada sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan vuosina 2022 ja 2023 sekä sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan vuonna 2022. Tukea voidaan myöntää, jos tuelle varattua määrärahaa on jäljellä.

Volvo FH ja FMX Electric

Ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuilla on tarkoitus kannustaa sekä kotitalouksia että yrityksiä siirtymään fossiilisista polttoaineista vaihtoehtoisiin käyttövoimiin, mikä vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Uutena hankitut sähkö- ja kaasuautot päätyvät myöhemmin käytettyjen autojen markkinoille, jolloin ne ovat entistä useampien saatavilla. Lisäksi tarkoituksena on vaikuttaa sähkö- ja kaasuajoneuvojen hankintakustannuksiin, jotta vähäpäästöisen ajoneuvon hankinta olisi mahdollista yhä useammalle ajoneuvon ostajalle.

Wibax täyssähköinen säiliöyhdistemä latauksessa

Uudet tuet sekä nykyisten hankinta- ja muuntotukien jatkaminen ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, josta hallitus päätti toukokuussa 2021. Tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta ja pudottaa päästöt nollaan vuoteen 2045 mennessä. Kotimaan liikenteen päästöistä henkilöautojen osuus on noin 54 prosenttia ja paketti- ja kuorma-autojen noin 41 prosenttia.

Liikenne sähköistyy nopeasti. Esimerkiksi täyssähköautojen myynti on tänä vuonna vilkastunut ja uusia malleja tulee koko ajan markkinoille. Vuonna 2021 ensirekisteröidyistä autoista lähes kolmannes on ollut täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä.

Volvo Electric -vaihteisto
Polttoainesäiliö nesteytetylle kaasulle


Kuusi tukea vähäpäästöisen henkilö-, paketti- ja kuorma-auton hankintaan

Lain mukaan voi hakea kuutta eri tukea:

1) Nykyisen täyssähköisen henkilöauton hankintatuen jatkaminen

Kuten nykyisin, tukea voidaan myöntää kokonaiskustannuksiltaan enintään 50 000 euroa maksavan täyssähköauton hankintaan 2 000 euroa. Tukea voivat hakea yksityiset henkilöt.

2) Nykyisen henkilöauton muuntotuen jatkaminen

Kuten nykyisin, tukea voidaan myöntää 200 euroa, kun bensiiniauto konvertoidaan etanolikäyttöiseksi ja 1 000 euroa, kun auto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi.

3) Uusi sähkökäyttöisen pakettiauton hankintatuki

Sähkökäyttöisen pakettiauton hankintatuki on porrastetusti kokoon perustuen 2 000, 4 000 tai 6 000 euroa. Tukea voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.

4) Uusi kaasukäyttöisen pakettiauton hankintatuki

Kaasukäyttöisen pakettiauton hankintatuki on 2 000 euroa. Tukea voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.

5) Uusi sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintatuki

Sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintatuki on ajoneuvon kokoon perustuen 6 000-50 000 euroa. Tukea voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset.

6) Nykyisen kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuen jatkaminen

Tukea voidaan myöntää paineistettua kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 2 000, 4 000 tai 6 000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 14 000 euroa. Tukea voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yritykset. Nykyisin tuki on paineistettua kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 5 000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan 12 000.


Mitä seuraavaksi?

Uusi laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta tulee voimaan 1.1.2022. Laki on voimassa 31.12.2024 asti. Tukikausi on 2022–2023, mutta tukea voi hakea 31.3.2023 asti. Pakettiautoa varten tukea voi hakea 31.12.2022 asti.

Liikenne- ja viestintävirasto myöntää tuet

Tuen myöntämisestä vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Täyssähköisen henkilöauton tukea haetaan hankinnan jälkeen. Pakettiauton ja kuorma-auton hankintatuen hakijan tulee toimittaa hakemus ennen ajoneuvon hankintaa Liikenne- ja viestintävirastolle.

Tukea voidaan myöntää, jos tuelle varattua määrärahaa on jäljellä.

Eduskunnan hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa on kuuden miljoonan euron määräraha hankinta- ja konversiotukiin. Lisäksi eduskunta päätti, että aiempina vuosina hankintatukiin varattujen määrärahojen käyttämättä jäänyt osuus voidaan käyttää vuonna 2022 uuden tukiohjelman mukaisiin menoihin.Lue seuraavaksi