Uutiset

Kuljetuskalusto

HCT-rekkoja testattiin kapealla maantiellä

UPM:n puutavaraa kuljettava Orpe Kuljetuksen ”HCT- pöllirekka” liikkuvat muiden tällä hetkellä liikenteessä olevien HCT-yhdistelmien tavoin pääosin pääteillä. Osana tutkimusohjelmaa testattiin toukokuun lopussa Valkealassa Trafin poikkeusluvalla liikennöintiä pääteitä kapeammalla ja mutkikkaammalla Jyrääntiellä, jonka varrella sijaitsee Orpe Kuljetuksen varikko. Orpen HCT-auton lisäksi testissä oli mukana Speed Oy:n HCT-konttirekka, ekorekka. Testiä seurasi asiantuntijoita ELY-keskuksista, poliisista, Trafista, Kouvolan kaupungin hallinnosta, Metsäteollisuus ry:stä sekä Metsätehosta Orpe Kuljetuksen, Speedin ja UPM:n edustajien lisäksi.

Testin aikana seurattiin muun liikenteen ja HCT-autojen kohtaamista sekä HCT-autojen liikennöintiä läheisellä siltatyömaalla. Testin loppupäätelmä oli, että HCT-autoilla liikennöinti sekä Jyrääntiellä että tietyömaalla sujuu kuten raskaalla kalustolla yleensä. Rekkojen kohtaamiset mutkapaikoissa eivät vaatineet tilaa normaaliyhdistelmiä enempää ja kohtaamiset henkilöliikenteen kanssa sujuivat hyvin.

”Jyrääntiellä tehdyn testauksen kaltaiset käytännön testit ovat hyödyllisiä sekä lupapäätöksistä että teiden suunnittelusta ja kunnossapidosta vastaaville viranomaisille”, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurijohtaja Jyrki Karhula toteaa. ”Näemme omin silmin ratkaisujen toimivuuden ja voimme keskustella niistä ja erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.”

Orpe Kuljetuksen HCT-yhdistelmän matkamittariin on kertynyt reilun puolentoista vuoden aikana kuormattuna ajoa yli neljännesmiljoona kilometriä, ja se on siirtänyt tehtaalta ja terminaalista toiseen jo 1300 kuormaa puutavaraa. Auton kuljettajille on näiden kilometrien aikana kertynyt runsaasti kokemusta, ja auton mittareihin sekä testilaitteisiin on tallentunut paljon tietoa.

”Oma kokemukseni tien päältä on, että monikaan tiellä liikkuja ei edes huomaa, että hän ohitti tai häntä vastaan tuli normaalia pidempi rekka”, kertoo kokemuksistaan auton ratissa Orpe Kuljetuksen Sini Ora, joka on yksi auton vakiokuljettajista. ”Myös testiajot Jyrääntiellä sujuivat ongelmitta. Sekä Speedin ekorekka että muut tiellä kulkijat mahtuivat kohtaamaan hyvin puutavarayhdistelmämme kapeimmissakin kohdissa.”

Testi osana laajempaa HCT-tutkimusta

Orpe Kuljetuksen ja UPM:n HCT-puutavara-auto on osa Metsäteollisuus ry:n ja Metsätehon HCT-tutkimushanketta. Tutkimuksessa on tällä hetkellä mukana yhteensä viisi erityyppistä HCT-ratkaisua. Tutkimuksen tavoite on kehittää turvallisia, ympäristöystävällisiä, tehokkaita ja liikenneinfrastruktuuria vähän rasittavia ajoneuvoyhdistelmiä. Tutkimuksissa seurataan HCT-kuljetusten kuljetuskustannuksia ja arvioidaan mahdollisuuksia laajentaa HCT-ajoneuvojen käyttöä tulevaisuudessa huomioiden HCT-logistiikan vaikutukset sekä yritysten että tienpidon kustannuksiin ja niiden edellyttämiin infrastruktuuri-investointeihin.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt tähän mennessä poikkeusluvat 12 yrityksen HCT-ajoneuvoille. Nämä yritykset kuljettavat erityyppisiä tuotteita kullekin ajoneuvolle määritellyllä reitillä. Trafi edellyttää yrityksiltä tutkimusohjelmaa ja tulosten säännöllistä raportointia.

HCT-tutkimushankkeissa ovat mukana muun muassa Aalto-yliopisto, Lappeenrannan tekninen yliopisto ja Oulun yliopisto. Tutkimukset ovat pitkäkestoisia, ja niiden tuloksista raportoidaan aikanaan.  

Lue seuraavaksi