Uutiset

Kuljetuskalusto

Goldhoferilta kalustoa erikoispitkiin kuljetuksiin

Saksalainen P. Schwandner Logistik + Transport GmbH on täydentänyt erikois- ja raskaiden siirtojen kalustoaan Goldhoferin uusilla ratkaisuilla. Tuulivoimarakentaminen käy kiivaana ja uuden sukupolven tuuliturbiinit ovat suurempia kuin koskaan. Schwandner on nyt hankkinut kalustoa Goldhoferilta näiden tuulivoimaloiden erikoispitkien ja raskaiden komponenttien toimituksiin. Näin kuljetukset saadaan nopeasti ja turvallisesti perille etäisimpiinkin kohteisiin. Käyttöön saatiin kolme niin sanottua lapatraileria, joilla pystytään kuljettamaan yli 80 metriä pitkiä tuuliturbiinin lapoja. Kokoonpano koostuu hydraulisesti ohjattavasta dollysta sekä lapoja valmistavan, tanskalaisen Vestas A/S:n hyväksymästä, uudesta lavan kallistussovitteesta.

Schwandnerilla luotetaan nyt Goldhoferin tarjontaan korkeiden ja erikoisraskaiden kappaleiden kuljetuksessa. Uuden kuljetuskaluston myötä Schwandner täyttää nyt myös tuuliturbiineita valmistavan Vestas A/S:n kuljetuksiin liittyvät tarkat määräykset.

Helpotusta tornilieriöiden kuljetukseen

Mitä suurempi tuuliturbiini on, sitä tukevampia rakenteiden tulee olla. Suurten torninosien kuljetuksessa luotettiin Goldhoferin osaamiseen. Nyt Schwandnerilla on käytössä uusi RA 2-110 -torniadabteri, jolla pystytään käsittelemään ja kuljettamaan tornin lieriöosia, jotka voivat painaa jopa 110 tonnia ja joiden halkaisija voi olla 6,8 metriä. Kantavuutta kasvattaa etupään neliakselinen telipyörästö pendelijousituksella sekä raskaskuljetuksiin tarkoitettu THP/SL-S (285) -dolly.

Tämä kokoonpano täyttää Vestas A/S:n kuljetuksia koskevat turvallisuusmääräykset. Yleisesti käytetyistä kokoonpanoista poiketen tässä on vain yksi vapaasti ohjautuva moduuli aikaisemman kahden sijaan. Se on sijoitettu etupään dollyn ja lieriöadapterin yhteyteen. Takapään adapteri on asennettu suoraan raskaalle kuljetusalustalle.

Verrattuna kokonaan vapaasti ohjautuvaan ratkaisuun, tämä rakenne takaa ajoneuvon paremman vakauden, myös tiukoissa käännöksissä.

Hyväksytty erikoispitkien lapojen kuljetukseen

Schwandnerin kalusto täydentyi myös pitkien lapojen kuljetukseen tarkoitetuilla välineillä. Niiden avulla pystytään kuljettamaan jopa yli 80 metriä pitkiä lapoja. Kokoonpano perustuu ohjattavaan dollyyn, jolla päästään läpi haastavistakin paikoista ja jolla voidaan ajaa myös suuria nopeuksia. Se helpottaa reittisuunnittelua.

Schwandner käyttää nyt erittäin raskaiden turbiinilapojen käsittelyssä kahta dollya. Edessä on kaksiakselinen ja takana neliakselinen, jossa on ilmajousitus, kääntöpöytä sekä Vestaksen hydraulinen lapakiinnike. Myös se on Goldhoferin kehittämä ja Vestaksen hyväksymä. Kiinnike myös vähentää lapaan kohdistuvia iskuja, joita tulee epätasaisista teistä.

Lavat toimivat itsekantavina rakenteina kuljetuksissa. Näin tarjolla on paljon enemmän maavaraa verrattuna pidennettäviin perävaunuratkaisuihin.

”Tällaisen kokoonpanon avulla pystymme nyt selviytymään nopeammin liikenneympyröistä ja tiukoista käännöksistä”, sanoo Peter Schwandner. ”Lisäksi lavan sivuttaiskallistus on nähtävissä näytöstä. Se lisää turvallisuutta. Tällaista ei ole aikaisemmin nähty.”

Raskaissa kuljetuksissa on eduksi mahdollisuus kytkeä dolly niin sanottuun vapaasti ohjautuvaan tilaan. Siitä on apua myös muiden erilaisten pitkien kappaleiden, kuten esimerkiksi betonielementtien, kuljetuksissa.

Riskebon tuulipuistossa näytön paikka

Schwandnerin uusi kalusto on jo osoittanut suorituskykynsä Ruotsiin valmisteilla olevassa tuulipuistoprojektissa, jonka laitetoimittajana on Vestas A/S. Uppsalasta reilut sata kilometriä luoteeseen, Hedemoran kuntaan syntyvän Riskebon tuulipuiston kokonaisteho on 39 megawattia. Alueelle tulee seitsemän 5,6 megawatin tuuliturbiinia. Roottorin lavan mitta on noin 80 metriä. Se on Vestas A/S:n suurin tarjolla oleva lapamitta. Tuuliturbiinit on suunniteltu toimimaan pienillä tuulilla. Niitä voidaan toki käyttää myös kovilla tuulilla. Tuulipuiston on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Schwandnerin tehtävänä oli kuljettaa tornin osat ja lavat Gävlen satamasta Hedemoraan. Matkaa kertyi noin sata kilometriä. Joitakin sillanalituksia ei pystytty tekemään 6,8 metriä olevan lieriöhalkaisijan johdosta. Lavat kuljetettiin eri reittiä kuin tornin osat. Varsinaista rahtitapahtumaa edelsi reitin valmistelu, kuten liikennemerkkien ja -valojen irrotukset, korokkeiden tasaukset jne. Valmistelujen myötä itse kuljetustapahtuma vei vain muutaman päivän. Niin pitkien lapojen kuin raskaiden torninosien kuljetuksissa selvittiin silloista, liittymistä ja liikenneympyröistä ilman haitallisia kosketuksia.

”Strategiamme onnistui täydellisesti. Käytössämme olevan Goldhofer-kaluston avulla pystymme nyt uusinta sukupolvea olevien tuulipuistojen komponenttien nopeisiin ja turvallisiin toimituksiin”, sanoo Peter Schwandner.

Riskebon onnistuneen kuljetusprojektin ja tuulivoiman valoisien tulevaisuudennäkymien johdosta Peter Schwandner on jo tilannut lisää tuuliturbiinien kuljetukseen soveltuvaa kalustoa Goldhoferilta.Lue seuraavaksi